Querying Microsoft SQL Server 2014

Jezik Engleski

IT i Tehnologija

Ovaj kurs omogućava studentima sticanje tehničkih znanja i veština koji su potrebni za pisanje osnovnih Transact-SQL upita za Microsoft SQL Server 2014. Nakon njega imate osnovu za sve discipline koje su u vezi sa SQL serverom: administraciju baza podataka, razvoj baza podataka i Business Intelligence.

Ova obuka priprema polaznike za polaganje ispita 70-461.

Program kursa:
- Introduction to Microsoft SQL Server 2014
-Introduction to T-SQL Querying
- Writing SELECT Queries
- Querying Multiple Tables
- Sorting and Filtering Data
- Working with SQL Server 2014 Data Types
- Using DML to Modify Data
- Using Built-In Functions
- Grouping and Aggregating Data
- Using Subqueries
- Using Table Expressions
- Using Set Operators
- Using Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions
- Pivoting and Grouping Sets
- Querying data with Stored Procedures
- Programming with T-SQL
- Implementing Error Handling
- Implementing Transactions
- Appendix 1: Improving Query Performance
- Appendix 2: Querying SQL Server Metadata

ATC pogodnosti:
- Svaki polaznik ima svoj računar i kompletno radno mesto
- Praktične vežbe u IT radionici
- Savremena računarska laboratorija
- Sertifikovani predavači sa inženejrskim iskustvom
- Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
- Pristup online prezentacijama
- Mogućnost plaćanja u ratama

Sve cene su izražene u eurima. Plaćanje je isključivo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan rezervacije obuke.
Izražene cene za fizička lica su sa uračunatim PDV-om.
Izražene cene za pravna lica su bez uračunatog PDV-a.

Cene karata

450,00 EUR

Izvor: atc.rs