Quality Assurance – QA Engineer

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

Kvalitet softvera je jedan od ključnih faktora tokom razvoja, pa se kao takav posebno razmatra tokom kompletnog procesa razvoja. Direktno je povezan je sa svim oblastima razvoja softvera, a sam softverski kvalitet definiše kako je softver dizajniran i razvijen. Uz sve to, posao Quality Assurance Engineer-a je jedan od najtraženijih i najplaćenijih poslova današnjice.

Na ovoj obuci upoznaćete sve aspekte koji su bitni za nadgledanje i testiranje jednog softverskog proizvoda, a ujedno se i pripremiti da i sami vršite testiranje nekog proizvoda.

Program kursa:
- Ko je QA inženjer i zašto je neophodan?
- Issue workflow
- Roles and responsibilities
- Osnove testiranja
- Pisanje test case
- Upoznavanje i rad u JIRA Ticket Managment tool
- Manuelno testiranje
- Web aplikacije
- Backend i Frontend testiranje
- Testiranje u različitim okruženjima – Linux, Windows, IOS, Android
- Load testovi
- Automatsko testiranje (Selenium ID, Selenium web driver)
- Alati koji se koriste tokom procesa testiranja softvera
- Unit testovi
- Pisanje SQL upita, rad sa bazama
- Monitoring sistema

ATC pogodnosti:
- Svaki polaznik ima svoj računar i kompletno radno mesto
- Praktične vežbe u IT radionici
- Savremena računarska laboratorija
- Sertifikovani predavači sa inženejrskim iskustvom
- Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
- Pristup online prezentacijama
- Mogućnost plaćanja u ratama

Broj časova: 50

Sve cene su izražene u eurima. Plaćanje je isključivo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan rezervacije obuke.
Izražene cene za fizička lica su sa uračunatim PDV-om.
Izražene cene za pravna lica su bez uračunatog PDV-a

Cene karata

Cena kursa iznosi 800 EUR