Psihološka manipulacija

Jezik Srpski

Obrazovanje i Edukacija

Manipulacja je jako široka i rasprostranjena oblast koja zadire u sve sfere društva i komunikacije. To nije fenomen savremenog društva kao što mnogi pretpostavljaju, već je nešto što je ukorenjeno u prirodu ljudskog bića i prati nas ma gde bili i ma šta radili.

Postoji više nivoa manipulacije, a vrste manipulacije i njene mogućnosti su nebrojene. Svi mi manipulišemo, bili toga svesni ili ne i hteli to da priznamo ili ne. Manipulacija sama po sebi nije loša, namera i posledice je stavljaju u kontekst dobrog ili lošeg.

Cilj radionice "Psihološka manipulacija" je podizanje svesti o ovoj pojavi, definisanje i rasvetljavanje, radi olakšavanja svakodnevnog života, komunikacije sa porodicom i prijateljima, olakšavanje odnosa u svakodnevnom okruženju, sa malim osvrtom i na manipulaciju masovnih medija.

Teme koje su obuhvaćene radionicom su:
- Šta je psihološka manipulacija?
- Da li svi manipulišemo?
- Svesna i nesvesna manipulacija.
- Pozitivan i negativan kontekst manipulacije.
- Verbalna i neverbalna manipulacija.
- Manipulacija masovnih medija i "spin".
- Manipulacija u poslovnoj komunikaciji.
- Manipulacija svakodnevnim odnosima.
- Tehnike prepoznavanja, odbrane i korišćenja manipulacije.

U cenu su uključeni i certifikati o pohađanju radionice.

Zvanično se možete prijaviti putem e-mail adrese psiholoskosavetovanje@hotmail.com

Cene karata

Cena radionice je 3.000,00 RSD

Izvor: ansuz.org.rs