Promena pakovanja - Uticaj ambalaže na prodajne rezultate

Jezik: Serbian

Marketing i Mediji
Ima li ambalaža uticaj na potrošača da kupi proizvod koji nije planirao?

Zašto veliki brendovi troše puno novca na izgled pakovanja?

Da li je nekad pametno promeniti veličinu pakovanja proizvoda?

Kako promena pakovanja može uticati na poboljšanje prodajnih rezultata?Ovo su pitanja koja muče vlasnike, direktore i direktore prodaje većine domaćih kompanija. Zašto je izostavljen direktor marketinga, muče li i njega ova pitanja? Svakako da ga muče, međutim česta je pojava da direktor marketinga bez dovoljno poznavanja potencijala sopstvene kompanije, bez adekvatnih istraživanja tržišta i konsultacija sa rukovodstvom prodaje i finansija, bez adekvatnih internih analiza i bez obračunavanja pokazatelja povraćaja investicije, pristupa promeni ambalaže samo zato što mu se dopalo dizajnersko rešenje. Ovo je veoma „opasna“ teritorija, odluka koja može upropastiti stabilan brend i odluka koja može omogućiti maloj firmi da značajno poraste.Radionica će biti realizovana 13.10. 2016. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša br. 12, sala Medija Centra na međuspratu.

Prijavljivanje je otvoreno do 12. oktobra 2016.

Cene

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 11.000,00 RSD. + PDV, za ostale učesnike iznosi 12.000,00 RSD. + PDV.

Izvor: kombeg.org.rs