Proizvodni kontroling

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija

Želite profitabilniju proizvodnju?
Saznajte na koji način možete da utičete na smanjenje proizvodnih troškova i cene koštanja!


Kompanije su oduvek kao jedan od primarnih ciljeva imale poslovanje sa što većim dobitkom. Kao što već znate, tri osnovna načina za povećanje profita kompanije su povećanje prodaje, viša cena njenih proizvoda ili smanjenje troškova. Kako retko koja kompanija koja posluje u savremenim uslovima usled veoma intenzivne konkurencije može lako da utiče na povećanje obima prodaje ili prodajnih cena, smanjenje troškova, a posebno cene koštanja, postaje primarna preokupacija savremenih kompanija.


Kako biste se što bolje upoznali sa alatima koji Vam mogu pomoći u tome da podignete nivo profitabilnosti proizvodnog procesa pripremili smo za Vas interaktivnu obuku.


Kroz praktične primere na radionici ćete saznati:
Šta je to proizvodni controlling i kako Vam može pomoći u nameri da Vaš proizvodni proces bude profitabilniji
Kako se različite poslovne odluke koje donosite odražavaju na finansijske performanse kompanije
Koje lean alate i tehnike možete iskoristiti za smanjenje troškova i bolju iskorišćenost kapaciteta
Koje alate i tehnike možete iskoristiti za bolje upravljanje zalihama
Koji su to ključni KPI u proizvodnji i kako ih pratiti


TEME SEMINARA: 
Osnovni principi proizvodnog controllinga
Dimenzije i podela troškova
Kalkulacija cene koštanja
Troškovi koji se ne vide „na papiru“ – rasipanja u procesima
Lean alati i tehnike koje nam omogućavaju veću produktivnost i niže troškove
Prelomna tačka rentabiliteta i analiza profitabilnosti proizvodnog procesa
Kako izračunati koliko nas košta određena aktivnost
Kako izračunati troškove mašine
Upravljanje zalihama i Just in Time princip
ABC/XYZ analiza zaliha
Ključni KPI u proizvodnji
Praktični primeri i vežbe
Pitanja i odgovori


Svakom drugom polazniku iz Vaše organizacije obezbeđujemo popust od 10%!


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje, sa adaptibilnim Excel obrascima sa gotovim formulama za finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje!


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se periodičnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima

Cene

15,600.00 RSD + PDV