Programiranje u excelu - visual basic for applications (VBA) i kontrolne forme

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

U današnjem poslovnom okruženju spredšit aplikacije se primenjuju u širokom opsegu organizacionih funkcija, u različitim oblastima poslovanja, radi ostvarenja ciljeva kompanija. Oni se koriste za:
- kancelarijske zadatake,
- modeliranje,
- analizu,
- komunikaciju i
- mnoge druge poslove.

Od svoje pojave do danas su postali široko prihvaćeni i neophodni za funkcionisanje kompanija. Spredšit sistemi su najčešće korišćen i najpopularniji alat kod većine krajnjih korisnika. Krajnji korisnici spredšitova pripadaju raznovrsnim poslovnim funkcijama:
- finansije,
- logistika,
- inženjering,
- proizvodnja,
- marketing,
- prodaja i
- administracija itd.

Osnovni problem primene spredšitova sa kojim se susreću zaposleni, a samim tim i kompanije, je mogućnost nastanka grešaka i veliki gubitak vremena uzrokovan nedovoljnom obučenošću i iskustvom korisnika. Posledice nastanka grešaka u spredšitovima su pogrešne odluke na nivou preduzeća i neusaglašenost rezultata, dok gubitak vremena direktno utiče na produktivnost zaposlenih.

Trening Napredni spredšit alati-Visual Basic for Applications (VBA) i Kontrolne forme namenjen je onima koji žele da unaprede svoj rad u MS Excel-u.

Obuka je organizovana kroz sistematično sticanje znanja o različitim metodama rada sa podacima, čime se postiže:
- isticanje značajnih informacija,
- bolja preglednost,
- skladnost,
- celovitost,
- analiza podataka i
- automatizacija aktivnosti.

Polaznici treninga će usavršiti svoje analitičke sposobnosti i razumeti kompleksnost i mogućnosti upotrebe spredšitova u analizama podataka.

Trening se sprovodi kroz predavanja, interaktivnu diskusiju, analizu slučajeva iz prakse, rešavanje konkretnih problema. Pristup je zasnovan na grupnom i individualnom radu u okviru radionica i diskusije sa stručnjacima za navedene oblasti.

Ciljna grupa:
Srednji i viši nivo menadžementa i službenika državnih i privatnih preduzeća, preduzetnici, kao i svi oni koji žele da unaprede svoja znanja u oblasti primene analitičkih spredšit alata i macro jezika za izvršavanje grupe zadataka u okviru Microsoft Office aplikacija.

Cilj treninga:
Unapređenje sposobnosti polaznika za rad sa spredšit aplikacijama kao analitičkim alatima i automatizaciju svojih aktivnosti. Trening je usmeren ka razvoju veština u oblasti spredšit inženjerstava za krajnje korisnike, koji su stručnjaci u različitim oblastima poslovanja. Mnogi profesionalci iz različitih oblasti donose značajne odluke na osnovu spredšit analiza, modela i aplikacija, a organizacije se oslanjaju na njih pri predviđanju i donošenju odluka, u skladu sa čime je kreiran sadržaj obuke.

Teme:
- Kreiranje i prikaz procedura u VBA:
- Automatsko snimanje makroa,
- Analiza kodova u procedurama,
- Greške u kodovima,
- Upotreba imenovanih oblasti u procedurama,
- Postavljanje tekst boksova za obaveštavanje korisnika (message box) i ulaznih tekst boksova (input text box),
- Upotreba funkcija granjanja u procedurama,
- Primena funkcija u kodovima,
- Pisanje formula u kodovima,
- Pozivanje makroa:
- Ribon,
- Meniji,
- Kontrolne forme:
- svrha upotrebe formi,
- postavljanje formi,
- formatiranje formi,
- povezivanje sa makroima;
- Vrući ključevi,
- Primer izrade robnog dokumenta u procesu fakturisanja robe upotrebom VBA kodova.

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:
- Razume i primeni koncept programiranja u VBA macro jeziku,
- Prepozna slučajeve pogodne za automatizaciju rada u MS Excel-u
- Primeni stečena znanja izrađivanja različitih vrsta složenih spredšit alata i aplikacija upotrebom VBA macro jezika,
- Razume i primeni koncept detekcije grešaka u VBA spredšit aplikacijama,
- Prepozna slučajeve pogodne za kreiranje kontrolnih korisničkih formi,
- Razume mogućnosti primene spredšitova u praksi.

Metod rada:
- Predavanja, interaktivna diskusija, analiza slučajeva iz prakse, rešavanje konkretnih problema. Pristup u radu je zasnovan na grupnom i individualnom radu u okviru radionica i diskusije sa stručnjacima za navedene oblasti.  Predavanja i radionice se održavaju u računarskim salama.

Predavač:
- Lena Đorđević, Docent na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. Predavač sa višegodišnjim iskustvom u oblasti spredšit kurseva osnovnog, srednjeg i naprednog nivoa, spredšit analitike, primene spredšitova u različitim oblastima poslovanja.

Cene karata

Cena treninga: 54.840,00

Izvor: mngcentar.com