Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Stručnjak za upravljanje otpadom

Jezik: Serbian

Ekologija i Poljoprivreda
Pozivamo Vas na jedinstveni program intenzivne obuke „Stručnjak za upravljanje otpadom“ u 4 modula. Ovu obuku je do sada pohađalo više od 270 polaznika, a pripremljena je za lica koja su odgovorna za upravljanje otpadom u industriji, javnim i javno-komunalnim preduzećima, zdravstvenim ustanovama, opštinama i drugim generatorima otpada.Na obuci ćete u direktnoj interakciji sa predavačima – timom stručnjaka iz kompanije KEMIS koja je jedna od vodećih operatera za upravljanje otpadom u Srbiji dobiti:

- Naprednija znanja o upravljanju otpadom i nova iskustva koja će biti od velike koristi Vašoj firmi

- Pojašnjena Vaših nedoumica u vezi sa primenom aktuelnih propisa iz oblasti upravljanja otpadom

- Smernice za efikasnu pripremu neophodne dokumentacije za upravljanje otpadom

- Rešenja za probleme sa kojima se susrećete u vezi sa upravljanjem otpadom a koje do sada niste uspeli da rešite

- Primere najbolje prakse i odlične preporuke za efikasnu organizaciju upravljanja otpadom

- Preporuke za optimizaciju troškova prilikom upravljanja otpadom

- Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za upravljanje otpadom na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obukeProgram je sastavljen od četiri modula:

- 3 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE + MATERIJAL SA RADIONICA koje će biti održane 11,18. i 25. oktobra 2019, u prijatnom ambijentu hotela Falkenteiner , Bulevar Muhajla Pupina 10k, Novi Beograd kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore proveriti i unaprediti svoja zanja i iskustva i doći do izuzetno korisnih rešenja za ispunjavanje svojih radnih obaveza, primenu propisa, pripremu dokumentacije i efikasnu organizaciju upravljanja otpadom.

- 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: PRIRUČNIK „UPRAVLJANJE OTPADOM: ZAKON I PRAKSA“ sa smernicama za primenu Zakona i podzakonskih akata iz oblasti upravljanja otpadom + PORTAL sa više od 70 gotovih modela dokumenata + ON-LINE verziju priručnikaPredavači: Maja Milić,Maja SimićNAPOMENA: Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim pitanjima, potrebama, prethodnim znanjima i iskustvima.

Cene

Cena obuke iznosi 92.772,00 RSD