Profitabinost CRM strategija - san ili praksa

Jezik Serbian

IT i Tehnologija

Predavanja odgovaraju na pitanje kako i čime merimo profitabilnost CRM startegija, i da li su zaista CRM startegije profitabline u krećem roku i ugoročno.
Kroz studije slučaja daje sliku o implikacijama za menadžere za uspošno sprovodjenje CRM strategije.

Dobićemo sliku o dimenzijama CRMa koja direktno utiču na profitabilnost kroz udeo na tržiištu i vrednosti za klijente.


KRATKA BIOGRAFIJA O PREDAVAČU
Danijela Bjelakovic je nezavisni konsultant i bavi se implementacijama CRM strategija poslednjih 10 godina. Ima 20 godina iskustva implementiranja globanih poslovnih strategija u Severnoj Americi. Iskustvo je stekla radeći za veliku konsultantsku kuću Andersen Consulting u ulogama Senior Consultanta,a potom za American Express, Scotiabank u Kanadi i mnogim drugim u ulogama Direktora. U Srbiji je radila na implementaciji CRM softvera za javni sektor , potom kao predavač i konsutant za Informatiku, Srbija.Održavala je predavanja na temu CRM-a na konferenciji Microsofta #tarabica i kao gost predavač na Singidunumu.
Osnovne studije računarstva i ekonomije je zavrsila u Kanadi na Univerzitetu Toronto, Kanada 1998 godine na jednoj od najboljih katedri za ekonomiju u svetu.2006 godine ostvaruje i MBA za Menadžere na Rotman School of Business u Torontu, Kanada. Ima licencu Microsoft Certified Trainer.

Danijelu možete i direktno kontaktirati za zakazivanje konsultacija na mob 060 40 200 65 ili kontakt email dbjelakovic@orelius-consulting.com.

Cene karata

Cena predavanja je 24,000 RSD