Profesionalno upravljanje velikim listama u MS Excelu

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Ovaj trening od izuzetnog je značaja za svakog pojedinca koji se bavi upravljanjem velikim brojem podataka u MS Excel-u. S obzirom na važnost verodostojnosti podataka koje neka kompanija prikuplja za svoje različite ciljeve (a koje je neophodno analizirati ili iz njih izvesti određeni zaključak), akcenat ovog treninga je na pronalaženju najboljeg mogućeg rešenja kako bi se ispunili ti ciljevi.Među najboljim primerima su:

- prikupljanje podataka o kupcima,

- vođenje magacina,

- podaci o artiklima u prodavnici i sl.Svaki polaznik nakon treninga biće osposobljen da samostalno vrši analizu velikog broja podataka i napravi željeni zaključak, primeni različite metode filtriranja podataka kako bi dobio željeni rezultat, izvrši sređivanje velikih lista, izvrši zaštitu i štampu dokumenta. Sastavni deo treninga jesu primeri iz svakodnevne prakse.Cljna grupa:

Trening je namenjen svima koji se bave obradom i unosom velikog broja podataka u MS Excelu, svima koji rade sa ogromnim brojem podataka iz kojih je neophodno izvesti određeni zaključak ili sistematizaciju.Cilj seminara:

Cilj treninga je da polaznici steknu veštine korišćenja i izvlačenja neophodnih podataka/informacija iz ogromnog broja podataka (ogromnih lista), veštine sistematizacije, filtriranja i grupisanja podataka, kao i veštine prečišćavanja (sređivanja) i konsolidacije velikog broja podataka.Teme:

- Postupanje sa velikim brojem podataka u MS Excelu. Alati filtriranja, grupisanja, izračuna totala i sl i njihove primene.

- Najvažnije funkcije za sređivanje (prečišćavanje) velikih lista, tekstualne funkcije i njihova primena.

- Data validation alat, funkcije INDEX, MATCH, VLOOKUP i njihova primena uz adekvatne primere.

- Konsolidacija podataka. 3D formule i njihova primena. Priprema velikih dokumenata za štampu. Zaštita dokumenta – zaključavanje ćelija, listova i dokumenta.Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

Samostalno vrši analizu velikog broja podataka i napravi željeni zaključak, primeni različite metode filtriranja podataka kako bi dobio željeni rezultat, izvrši sređivanje velikih lista, izvrši zaštitu i štampu dokumenta.Predavač:

Miloš Nišević, poseduje višegodišnje praktično iskustvo u oblasti analize i obrade podataka u MS Excel-u. Stalno zaposlen u automobilskoj industriji.

Cene

Cena obuke: 22.440,00 RSD

Izvor: mngcentar.com