Privredni prestupi i materijalno pravo - aktuelni propisi

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Privredno kazneni postupak je postupak koji se vodi po optužbi javnog tužioca prema okrivljenom pravnom licu i okrivljenom odgovornom licu za privredni prestup, koji je pravno kvalifikovan zakonom i podzakonskim propisom i reguliše određenu oblast. Radnja opisa izvršenja  prestupa proizilazi iz pravne kvalifikacije prestupa.

Odgovornost okrivljenog pravnog lica je odgovornost koja je izvedena iz odgovornosti okrivljenog odgovornog lica. Reč je o jedinstvenom postupku koji se vodi u skladu sa odredbama:
- Zakona o privrednim prestupima i
- Zakonika o krivičnom postupku.

Sama činjenica da je više hiljada postupaka u toku i to pred Privrednim sudom u Beogradu ukazuje na značaj upoznavanja sa postupkom i posledicama osude izrečene u privredno kaznenom postupku.

Upoznajte se sa privredno kaznenim postupkom, posledicama osude i pojedinim privrednim prestupima koji su regulisani materijalnim zakonima.

Ciljna grupa:
Privredni subjekti koji su po pozitivnim propisima kontrolisani privredni subjekti (banke, privredna društva koja se bave izgradnjom, privredna društva koja se bave proizvodnjom i stavljanjem u  promet hrane); privredna društva i  druga pravna lica (javna preduzeća, udruženja) koji spadaju u krug podnosioca finansijskih izveštaja.

Cilj seminara:
Upoznavanje sa propisima Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakona o bezbednosti hrane, Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o računovodstvu.

Teme:
Zakon o privrednim prestupima
- odgovornost i sankcije za privredne prestupe
- postupak
- poseban osvrt na zaštitne mere
- pravni lekovi

Privredni  prestupi i materijalno pravo
- Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
- Zakon o bezbednosti hrane
- Zakon o planiranju i izgradnji
- Zakon o računovodstvu

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da: ovlada materijom vezanom za privredno-kazneni postupak, prepoznaje posledice osude i savlada pojedine privredne prestupe propisane materijalnim zakonima.

Predavači:
- Ljiljana Subotić, sudija Privrednog suda u Beogradu od 2000. godine – vršila sudijsku funkciju u svim odeljenjima Privrednog suda u Beogradu. Trenutno na funkciji u odeljenju za privredne prestupe u kom sudi po otužbi javnog tužioca i izvršava sudske odluke donete u privrednom kaznenom postupku.
- Vesna Vulević, sudija Privrednog suda u Beogradu od 2001. godine – vršila sudijsku funkciju u svim odeljenjima Privrednog suda u Beogradu. Trenutno na funkciji u odeljenju za privredne prestupe u kom sudi po otužbi javnog tužioca i izvršava sudske odluke donete u privrednom kaznenom postupku.

Cene karata

Cena obuke: 20.040,00

Izvor: mngcentar.com