Priprema i pisanje poslovnih izveštaja

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Poslovni izveštaji su integralni element procesa upravljanja. Organizacije koje su konkurentne na tržištu uspostavile su efikasne modele izveštavanja i regrutovale pojedince koji su kompetentni u ovoj oblasti što je imalo za posledicu drastično povećanje produktivnosti i bolje poslovne rezultate.

Poslovni izveštaji služe kao:
- Pokazatelji napretka u realizaciji ciljeva
- Instrument u evaluaciji
- Osnova za planiranje i donošenje odluka
- Efikasan vid promocije

Redovni izveštaji mogu signalizirati organizacijama na potencijalne probleme u poslovanju pa vođenjem istih firme mogu izbeći krize i velike gubitke. Budući da na sistematičan i fokusiran način prezentuju informacije, poslovni izveštaji su osnova za donošenje odluka o promenama akcionog plana i organizacione strategije. Samo one organizacije koje su sposobne da pravovremeno odgovore na brze promene okruženja ostvaruju dobit i ostaju konkurentne.

Za vas smo pripremili obuku koja će vam pomoći da steknete ključne kompetencije u oblasti poslovnog izveštavanja. Obuka je koncipirana na principu „uradi sam“ vođenog učenja.

Polaznicima smo obezbedili radni materijal i vežbanja koja podrazumevaju praktičan rad na računaru:
- Studije slučaja
- Primeri dokumenata
- "Hands on" vežbe

Budite uvereni da ćete, kada prođete našu obuku biti sposobni da stečene kompetencije primenite u praksi.

Ciljna grupa:
- Viši menadžment (za uspostavljanje modela izveštavanja u organizaciji)
- Menadžeri i zaposleni na nižim nivoima odlučivanja (za sticanje veštine adekvatnog izveštavanja o rezultatima i aktivnostima organizacije)
- Svi oni koji prepoznaju interes u prikupljanju, sistematizaciji i prioritezaciji podataka i u njihovom konciznom, svrsishodnom i efektnom prikazivanju

Cilj treninga:
Da polaznici steknu ili unaprede znanja i veštine koja su neophodna za efikasnu izradu kvalitetnih poslovnih izveštaja.

Teme:
Uvod
1.1. Veza između planiranja i izveštavanja
1.2. Reprezentativnost poslovanja i izveštaj
1.3. Tipovi izveštaja
Planiranje i priprema
2.1. Osnovni principi pisanja izveštaja
2.2. Analiza recipijenata
2.3. Utvrđivanje svrhe izveštaja
2.4. Izbor metoda
2.5. Određivanje nivoa važnosti podataka
Pisanje
3.1. Struktura izveštaja
3.2. Analiza podataka
3.3. Dizajn dokumenta – formatiranje i hijerarhija
3.4. Vizuelni prikazi podataka
3.5. Razumljivost teksta
Revizija
4.1. Lektura i korektura
4.2. Odbacivanje nepotrebnih delova teksta
Prezentacija izveštaja
5.1. PowerPoint format izveštaja
5.2. Usmena prezentacija.

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:
- Analizira recipijente i prilagodi im sadržaj izveštaja
- Odredi nivoe važnosti prikupljenih podataka
- Postavi funkcionalnu strukturu izveštaja
- Primeni stil pisanja koji najbolje odgovara potrebama recipijenata
- Primeni grafičke prikaze podataka
- Pripremi više načina za prezentaciju izveštaja

Cene karata

Cena obuke iznosi 20.040,00 RSD