Priprema i dostavljanje izveštaja o otpadu i vođenje dnevne evidencije

Jezik: Serbian

Ekologija i Poljoprivreda
31. marta ističe zakonski rok za predaju godišnjih izveštaja o otpadu!

Organizujemo seminar za firme koje su dužne da dostave godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine: firme nakon čije delatnosti/proizvodnje nastaje otpad, operatere, izvoznike i uvoznike otpada, komunalna preduzećaU skladu sa članom 75. Zakona o upravljanju otpadom, firme koje su proizvođači otpada, operateri na deponiji otpada, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada, izvoznici otpada, uvoznici otpada i komunalna preduzeća u obavezi su da Agenciji za zaštitu životne sredine u propisanom roku (najkasnije do 31. marta) dostave godišnji izveštaj o otpadu. Zakonom su predviđene milionske kazne u slučaju kršenja člana 75. Zakona o upravljanju otpadu, odnosno nevođenja, nedostavljanja i nečuvanja odgovarajućih podataka i izveštaja o otpadu!Pozivamo Vas na interaktivni seminar na kome će biti pojašnjene Vaše zakonske obaveze u vezi sa vođenjem evidencija i dostavljanjem godišnjih izveštaja o otpadu i na kome ćete dobiti smernice za elektronsko popunjavanje godišnjeg izveštaja o otpadu koji se dostavlja kroz aplikaciju Nacionalnog registra izvora zagađivanja.Ovaj seminar Vam omogućava:

- Razumevanje propisanih obaveza, odgovornosti i nadležnosti u vezi sa izveštavanjem o otpadu

- Smernice za lakšu samostalnu izradu evidencija i izveštaja o otpadu

- Uputstva za elektronsko popunjavanje izveštaja i smernice za izbegavanje najčešćih grešaka

- Interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaše nedoumice na licu mesta1. Obaveze vođenja dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja o otpadu

2. Smernice i primeri za vođenje dnevne evidencije o otpadu i dostavljanje godišnjih izveštaja

3. Smernice i primeri elektronskog popunjavanja godišnjeg izveštaja o otpadu

4. Odgovori na pitanjaPredavač: Jovana Vojinović

Cene

Cena seminara: 15.600,00RSD + PDV

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Upravljanje otpadom – zakon i praksa”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!