Primena zakonske regulative u oblasti oglašavanja i reklamiranja lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Koje vrste oglašavanja i reklamiranja lekova podležu inspekcijskom nadzoru? Da li zakonska regulativa može da prati savremene marketinške koncepte u farmaceutskoj delatnosti? Koje su najčešće neusaglašenosti? Koji se postupak sprovodi da bi se promotivni materijal mogao koristiti? Šta reklamna poruka mora da sadrži? Ko može da vrši promociju leka stručnoj javnosti i uz koje obaveze?U oblasti oglašavanja i reklamiranja farmaceutskih proizvoda morate primenjivati odredbe Zakona o oglašavanju, Pravilnika o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva, Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, Novog zakona o medicinskim sredstvima, Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda i dr.Od kategorije farmaceutskog proizvoda zavisi koju ćete regulativu primeniti, jer su druga pravila za:

- Lekove ( Rx i OTC )

- Medicinska sredstva

- Dijetetske suplemente

- Medicinsku kozmetiku

- BiocideSvedoci smo sve veće upotrebe online marketinga, pa smo često u dilemi da li zakonska regulativa može da uredi ovu oblast na adekvatan način. Naročito kada su u pitanju lekovi! Da li postoji redovan ispekcijski nadzor i koju su sankcije ukoliko dođe do kršenja važećih zakonskih propisa prilikom online reklamiranja?Unapredite svoje znanje, uštedite vreme, dobijte odgovore na pitanja i saznajte mnoštvo korisnih saveta za kvalitetniji rad na našem interaktivnom seminaru.Seminar je namenjen farmaceutskim kompanijama koje se bave prometom lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih proizvoda:

- Proizvođači

- Distributeri

- Predstavništva

- ZastupništvaTEME SEMINARA:

1. Izazovi nacionalne regulative u oblasti kategorizacije farmaceutskih proizvoda:

- lekovi koji se izdaju u režimu lekarskog recepta,

- lekovi van režima izdavanja na lekarski recept,

- medicinska sredstva,

- dijetetski proizvodi,

- kozmetički proizvodi

2. Zakonski propisi u vezi sa oglašavanjem i reklamiranjem različitih kategorija farmaceutskih proizvoda

3. Inspekcijski nadzor u oblasti oglašavanja i reklamiranja farmaceutskih proizvoda

4. Primena adekvatnih marketinških koncepata u odnosu na kategorije farmaceutskih proizvoda (studije slučaja i primeri iz prakse)Predavač: Valentina MarinkovićRezervišite svoje mesto – prijavite se na vreme.

Cene

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku „Obaveze i odgovornosti direktora”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!