Primena Zakona o zaštiti uzbunjivača – odgovori na probleme iz prakse

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Zakon o zaštiti uzbunjivača primenjuje se od juna 2015. godine i doneo je dosta nedoumica u primeni u praksi. Kaznenim odredbama Zakona predviđena je kaznena odgovornost poslodavaca i propisane dosta visoke novčane kazne zbog nepoštovanja Zakonom propisanih obaveza te nepostupanja u skladu sa obavezama poslodavca.

Značaj seminara za upoznavanje kako poslodavaca, zaposlenih, tako i ovlašćenih lica određenih kod poslodavaca za prijem i postupanje po prijavama u vezi sa uzbunjivanjem je očit i nedvosmislen.

Poslodavac će odgovarati ukoliko:
- ne zaštiti uzbunjivača od štetne radnje,
- ne preduzme mere radi otklanjanja posledice štetne radnje,
- nije odredio ovlašćeno lice za postupanje po prijavama u vezi sa uzbunjivanjem.

U praksi se često postavljaju pitanja: Kakav postupak sprovodi ovlašćeno lice? Koji su kanali uzbunjivanja? Šta raditi i kako postupati povodom uzbunjivanja? Kakve interne procedure predvideti? Da li su predviđene procedure jasne i nedvosmislene? Da li je isto uzbunjivanje i zlostavljanje na radu, u čemu su sličnosti u čemu razlike i na koji način postupati tim povodom?

Zbog svega toga veoma je važno predvideti dobre interne procedure zaštite uzbunjivača, kako bi isti imao poverenja u poslodavca te podneo prijavu ovlašćenom licu kod poslodavca, a ne nadležnom organu, što je svakako veoma značajno za poslovni ugled i reputaciju poslodavaca.

Ovo su neka od pitanja na koja ćemo pokušati dati odgovore kroz interaktivnu radionicu.

Ciljna grupa:
- Poslodavci
- Pravnici
- Lica za podršku
- Zaposleni u HR službama
- Advokati
- Svi oni koji žele da inoviraju svoja saznanja u ovoj oblasti.

Cilj seminara:
Da se ovlašćena lica i drugi zaposleni kroz radionicu upoznaju sa pojmom uzbunjivanja, vrstama uzbunjivanja, kao i sa pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.

Teme:
- Objašnjenje osnovnih pojmova propisanih Zakonom,
- Smisao uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača,
- Pojašnjenje koje sve kategorije lica uživaju zaštitu saglasno Zakonu i uslovima za ostvarenje prava na zaštitu,
- Vrste uzbunjivanja (unutrašnje i spoljašnje uzbunjivanje, uzbunjivanje javnosti),
- Pravo na naknadu štete,
- Obaveze poslodavca,
- Uticaj i primena Zakona o zaštiti uzbunjivača u radnopravnim sporovima.

Po završetku polaznik je upoznat sa:
- Načinom postupanja poslodavca u vezi sa uzbunjivanjem,
- Načinima na koje uzbunjivanje mogu vršiti
- Oblicima zaštite ukoliko trpe štetne posledice u vezi sa uzbunjivanjem,
- Preporukama povodom načina imenovanja i postupanja ovlašćenog lica i postupkom pred ovlašćenim licem.

Trener:
Marijana Mravik Šarac, Sudija Prekršajnog suda u Beogradu.

Cene karata

16.440,00 RSD

Izvor: mngcentar.com