Primena Zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima

Jezik Srpski

Ekologija i Poljoprivreda

Novim Zakonom o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima („Službeni glasnik RS“, br. 50/2018) definisane su brojne novine: prijavljivanje sezonskih radnika putem elektronske platforme, rokovi angažovanja, slučajevi u kojima sezonski radnici ostvaruju prava na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, način obračuna i isplate novčane naknade itd.

Na našem seminaru se upoznajte sa svim zakonskim novinama:

- Načinom radnog angažovanja lica i plaćanja poreza i doprinosa za rad na poslovima koji su sezonskog karaktera u delatnosti polјoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Pravima i obavezama poslodavaca i sezonskih radnika i angažovanjem na obavlјanju sezonskih poslova
- Uslovima rada sezonskih radnika
- Podacima sezonskih radnika, korišćenjem podataka i njihovom razmenom
- Nadzorom nad primenom ovog zakona i kaznenim odredbama

Ovaj seminar Vam omogućava:
- Informacije o novoj zakonskoj regulativi u vezi sa angažovanjem sezonskih radnika
- Blagovremenu pripremu za primenu novih propisa i ispunjavanje novih zakonskih obaveza
- Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

Teme seminara:
- Način radnog angažovanja lica i plaćanja poreza i doprinosa za rad na poslovima koji su sezonskog karaktera u delatnosti polјoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Poslodavac, sezonski radnik, angažovanje na obavlјanju sezonskih poslova
- Uslovi rada sezonskih radnika
- Podaci, korišćenje i njihova razmena
- Nadzor
- Kaznene odredbe

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cene karata

15,600.00 RSD - Bez PDV-a