Primena Zakona o agencijskom zapošljavanju

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija

01.03.2020. počinje primena novog Zakona o agencijskom zapošljavanju, a odredbe koje se odnose na agencije već od 01.01.2020! Koje promene očekuju poslodavce koji angažuju zaposlene preko agencija, a koje su novine predviđene za agencije za privremeno zapošljavanje?


Novim Zakonom o agencijskom zapošljavanju („Sl. glasnik RS“, br. 86/19) urediće se oblast angažovanja zaposlenih preko agencija, uz velike promene na dosadašnju praksu! U skladu sa brojnim pitanjima poslodavaca i agencija u vezi sa primenom ovog zakonskog rešenja, u saradnji sa jednom od vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji – Živković Samardžić, organizujemo seminar na kome ćete saznati:


- Ko može da pruža usluge ustupanja zaposlenih?
- Na koji način se dobija dozvola za rad? Pod kojim uslovima se dozvola za rad oduzima, a kada prestaje da važi?
- Koji su obavezni elementi ugovora o ustupanju zaposlenih?
- U kojim slučajevima poslodavac korisnik može da angažuje ustupljene zaposlene?
- Kako će se primenjivati sistem kvota kod ustupanja zaposlenih?
- Kako je definisano prerastanje radnog odnosa kod poslodavca korisnika?
- Kako obezbediti jednake uslove rada – koja prava je poslodavac korisnik dužan da garantuje ustupljenom zaposlenom?
- U kojim slučajevima postoji solidarna odgovornost, a u kojim situacijama je predviđena supsidijarna odgovornost agencije i poslodavca korisnika?
- Kakvi će biti efekti donošenja Zakona?


TEME SEMINARA:
Uslovi za rad agencije – osnivanje, registracija, dozvola za rad


Uslovi za ustupanje zaposlenih
- Zasnivanje radnog odnosa
- Ugovor o ustupanju zaposlenih između agencije i poslodavca korisnika
- Zabrana zaključivanja i ograničenje zaključivanja ugovora o ustupanju
- Trajanje ustupanja


Uslovi rada ustupljenog zaposlenog
- Obaveze agencija i obaveze poslodavaca korisnika prema ustupljenom zaposlenom
- Otkaz ugovora o radu i radni spor
- Bezbednost i zdravlje na radu
- Odgovornost poslodavca korisnika i agencije u vezi sa povredom na radu


Naknada štete


KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima pravne, kadrovske i HR službe, agencijama i svima ostalima koji su zainteresovani za agencijsko zapošljavanje.


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu“, za efikasniju primenu ZOR-a i drugih propisa iz oblasti rada, sa gotovim modelima radnopravnih dokumenata!


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije druga;ije dogovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Cene

15,600.00 RSD + PDV