Primena pravilnika o evidenciji PDV-a

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Od 01.07.2018. godine obveznici PDV su dužni da vode evidenciju o PDV u skladu sa novim pravilima. Pravilnikom je propisana obaveza podnošenja obrasca POPDV (Pregled obračuna PDV za poreski period) uz poresku prijavu. Obrazac se podnosi u elektronskoj formi, a podnosiće se uz poresku prijavu počev od prvog poreskog perioda 2018. godine.Na seminaru će biti predstavljena rešenja za najčešće probleme i pitanja koja je sa sobom donela primena novog pravilnika.Ciljna grupa:

- Obveznici PDV-aCilj seminara:

- Obuka za primenu propisa i odgovori na sporna pitanja.Teme:

- PDV evidencija

- pregled obračuna PDV

- poreska prijava PDV

- pitanja i odgovoriPo završetku seminara polaznik je oposobljen da:

U meri u kojoj je za to sposoban, samostalno primeni novi pravilnik o PDV evidenciji i pregledu obračuna PDV.Predavač:

Irina Stevanović Gavrović, rukovodilac Grupe za porez na dodatu vrednost u Ministarstvu finansija-Sektoru za fiskalni sistem.

Cene

Cena kotizacije iznosi 22.440,00 RSD