Primena Pivot tabela u MS Excelu

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Pivot tabele i Pivot grafikoni sastavni su deo svake napredne obrade i analize podataka u MS Excel-u.Excelova pivot tabela (Pivot table Report ili kraće Pivot table) je specijalna vrsta tabela koja Vam omogućava da:

- sakupite i sumirate podatke iz različitih izvora,

- kombinujete i poredite podatke,

- obradite veliki obim podataka.Velike mogućnosti ovog alata, uz dodatno korišćenje Slicer i Timeline opcija, predstavljaju snažnu osnovu za detaljnu analizu velikog broja podataka. Polaznici ovog treninga, nakon obuke moći će da vrše samostalnu analizu podataka, vizuelno prikažu željene rezultate i adekvatno pripreme dokument za štampu i prikaz. U toku treninga će se obrađivati praktični primeri, koji su primenjivi u svakodnevnom poslovanju i radu sa MS Excel-om.Potrebno predznanje:

Osnove rada na računaru i osnove Excela (otvaranje i zatvaranje dokumenta, rad sa radnim listovima–sheet, umetanje i brisanje redova i kolona, unošenje teksta i formula u ćeliju, brisanje sadržaja ćelije, kopiranje, štampanje, osnovne formule (+-*/) i formatiranje). Na početku treninga ukratko će biti reči o svakoj od ovih tema kako bi znanje polaznika bilo ujednačeno a samim tim i olakšan rad cele grupe.Ciljna grupa:

Trening je namenjen svima koji se bave izradom planova, izveštavaja i analiza, menadžerima, zaposlenima u poslovima računovodstva, rukovodiocima finansijskih sektora u svojim kompanijama i sl.Cilj treninga:

da polaznici steknu najvažnije veštine iz oblasti sistematizacije, „rudarenja“, filtriranja i grupisanja podataka u MS Excel-u.Teme:

- Pivot tabele i njihova primena na adekvatnim primerima. Korišćenje Slicer i Timeline

- Pivot Chart alat i njegova primena.

- Formatiranje Pivot tabela i Pivot grafikona

- Power Pivot dodatni alat u MS Excel-u i njegova primena na adekvatnim primerima.Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:

- samostalno kreiraju pivot tabele, menjaju ih i koriste za različite prikaze,

- primenjuju napredne opcije pivot tabela i izveštaja, grupišu, filtriraju i formatiraju podatke, kao i da kreiraju grafikone.Trener:

Miloš Nišević, poseduje višegodišnje praktično iskustvo u oblasti analize i obrade podataka u MS Excel-u. Stalno zaposlen u automobilskoj industriji.

Cene

Cena obuke iznosi 22.440,00 RSD