Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti rada i zapošljavanja

Jezik Serbian

IT i Tehnologija

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je počeo da se primenjuje. Novine koje Zakon donosi utiču na ovlašćenja i obaveze poslodavaca u vezi sa obradom podataka zaposlenih. Saznajte u kojim aspektima se položaj poslodavaca poboljšava, a u kojim novi zakon nameće poslodavcima ograničenja.

Imajući u vidu brojne aktere na koje direktno ili indirektno utiče novi pravni okvir iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, odlučili smo da organizujemo interaktivni seminar sa predavačem koji imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti

Ovaj seminar Vam omogućava:
- upoznavanje sa uslovima pod kojima se podaci zaposlenih mogu obrađivati
- upoznavanje sa vrstama dokumenata koje poslodavci treba da izrade u vezi sa obradom podataka zaposlenih, i sa potencijalnim izazovima koje primena novog zakona može da predstavlja
- odgovore predavača na Vaša pitanja
- sertifikat o pohađanju obuke

TEME SEMINARA:
- Pravni osnovi za obradu podataka zaposlenih – zakon, legitimni interes, pristanak;
- Provere zaposlenih i kandidata za posao (background checks);
- Sprovođenje internih istraga;
- Uvođenje video nadzora u poslovne prostorije;
- Korišćenje shema za unutrašnje uzbunjivanje (hotline schemes); i
- Određivanje rokova čuvanja podataka zaposlenih.

Kome je seminar namenjen?
Pravnicima, HR menadžerima, direktorima i vlasnicima kompanija, licima koja su u kompanijama zadužena za obradu podataka zaposlenih i svim ostalim zainteresovanim licima.

Predavač: Milica Basta

Cene karata

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD