Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti rada i zapošljavanja

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je počeo da se primenjuje. Novine koje Zakon donosi utiču na ovlašćenja i obaveze poslodavaca u vezi sa obradom podataka zaposlenih. Saznajte u kojim aspektima se položaj poslodavaca poboljšava, a u kojim novi zakon nameće poslodavcima ograničenja.Imajući u vidu brojne aktere na koje direktno ili indirektno utiče novi pravni okvir iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, odlučili smo da organizujemo interaktivni seminar sa predavačem koji imaju veliko iskustvo u ovoj oblastiOvaj seminar Vam omogućava:

- upoznavanje sa uslovima pod kojima se podaci zaposlenih mogu obrađivati

- upoznavanje sa vrstama dokumenata koje poslodavci treba da izrade u vezi sa obradom podataka zaposlenih, i sa potencijalnim izazovima koje primena novog zakona može da predstavlja

- odgovore predavača na Vaša pitanja

- sertifikat o pohađanju obukeTEME SEMINARA:

- Pravni osnovi za obradu podataka zaposlenih – zakon, legitimni interes, pristanak;

- Provere zaposlenih i kandidata za posao (background checks);

- Sprovođenje internih istraga;

- Uvođenje video nadzora u poslovne prostorije;

- Korišćenje shema za unutrašnje uzbunjivanje (hotline schemes); i

- Određivanje rokova čuvanja podataka zaposlenih.Kome je seminar namenjen?

Pravnicima, HR menadžerima, direktorima i vlasnicima kompanija, licima koja su u kompanijama zadužena za obradu podataka zaposlenih i svim ostalim zainteresovanim licima.Predavač: Milica Basta

Cene

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD