Primena evropske direktive o mašinama (uključujući i pravilnik o bezbednosti mašina)

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Zašto učestvovati?

Prema Evropskoj Direktivi o mašinama 2006/42/EZ (stupila na snagu krajem 2009. godine, (izmena i dopuna 2009/127/ЕЗ) ,u slučaju neželjenih situacija (incidenata/akcidenata), odgovorno lice je koje mašinu stavlja na tržište. U Srpsko zakonodavstvo ova direktiva je transponovana kroz Pravilnik o bezbenosti mašina, objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 13/10 od 12. marta 2010. godine, koji je stupio na snagu 20. marta 2010. godine, sa izmenama i dopunama (novim pravilnikom) u Pravilniku o bezbenosti mašina, objavljenom u "Službenom glasniku RS", broj 58/2016, koji je stupio na snagu 30. juna 2016. godine, a počeo da se primenjuje od 1. septembra 2016. godine, pri čemu se, u slučaju pojave neželjenih događaja smatra odgovornim pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje mašinu stavlja na tržište i/ili upotrebu, što je, takođe, u skladu są pripdajućim Zakonima, koji uključuju i kaznene odredbe, a to su:1. ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009) - Pregled kaznenih odredbi (Članovi 36-40):

- Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - isporučilac - Član 36

- Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara i preduzetnik - isporučilac - Član 36

- Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - proizvođač, odnosno njegov zastupnik - Član 37

- Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – uvoznik - Član 38

- Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - distributer - Član 39

- Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - vlasnik proizvoda – Član 402. ZAKON O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) - Pregled kaznenih odredbi (Članovi 22-25):

- Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice - proizvođač - Član 22

- Novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice - distributer - Član 23

- Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - proizvođač - Član 24

- Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - distributer - Član 25Stoga, posebna pažnja, u okviru radionice, biće posvećena i radu inspekcijskih službi. u odnosu na Pravilnik.Takođe, ovakve, ili slične transpozicije, sa istim principom raspodele odgovornosti, ili su već urađene ili se očekuje da u najskorije vreme budu uvedene u zakonodavstva zemalja iz regiona.Namenjeno: Proizvođačima, uvoznicima i distributerima mašina, kao i indirektnim korisnicima- udruženjima, trgoviskim lancima, službama za marketing ili prodaju/nabavku mašina, licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, proizvođačima, kao i nadležnim inspekcijskim organima.Pregled osnovnih tematskih celina i načina rada:1.dan TEORIJSKE OSNOVE:

- Direktive novog pristupa

- Oznaka usaglašenosti

- Ocena usaglašenosti

- Moduli

- Uloga standarda

- Imenovana tela

- Deklaracija o usaglašenosti

- Deklaracija o ugradnji

- Oblast primene MD

- Oblast primene MD – Aneks IV

- Međusobni odnos direktiva

- Uputstvo za upotrebu i Tehnička dokumentacija

- Označavanje mašine

- SRB vs EU (zakonodavna osnova)

- Radionica: Vaša pitanja-naši odgovori2.dan PRAKTIČAN RAD

- Analiza primera DoU i DoUg – praktičan rad

- MD ili LVD – praktičan rad

- Pripada li Aneksu IV

- DiskusijaPredavači: Dr Dejan Ninković , Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; sertifikovni ekspert RBI/RCM i Oliver Mitić , sudski veštakCV predavača možete pogledati u prilogu ispod.

Dokumenti