Primena evropske direktive o mašinama (uključujući i pravilnik o bezbednosti mašina)

Jezik Serbian

Obrazovanje i Edukacija

Zašto učestvovati?
Prema Evropskoj Direktivi o mašinama 2006/42/EZ (stupila na snagu krajem 2009. godine, (izmena i dopuna 2009/127/ЕЗ) ,u slučaju neželjenih situacija (incidenata/akcidenata), odgovorno lice je koje mašinu stavlja na tržište. U Srpsko zakonodavstvo ova direktiva je transponovana kroz Pravilnik o bezbenosti mašina, objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 13/10 od 12. marta 2010. godine, koji je stupio na snagu 20. marta 2010. godine, sa izmenama i dopunama (novim pravilnikom) u Pravilniku o bezbenosti mašina, objavljenom u "Službenom glasniku RS", broj 58/2016, koji je stupio na snagu 30. juna 2016. godine, a počeo da se primenjuje od 1. septembra 2016. godine, pri čemu se, u slučaju pojave neželjenih događaja smatra odgovornim pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje mašinu stavlja na tržište i/ili upotrebu, što je, takođe, u skladu są pripdajućim Zakonima, koji uključuju i kaznene odredbe, a to su:

1. ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009) - Pregled kaznenih odredbi (Članovi 36-40):
- Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - isporučilac - Član 36
- Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara i preduzetnik - isporučilac - Član 36
- Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - proizvođač, odnosno njegov zastupnik - Član 37
- Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – uvoznik - Član 38
- Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - distributer - Član 39
- Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - vlasnik proizvoda – Član 40

2. ZAKON O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) - Pregled kaznenih odredbi (Članovi 22-25):
- Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice - proizvođač - Član 22
- Novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice - distributer - Član 23
- Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - proizvođač - Član 24
- Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - distributer - Član 25

Stoga, posebna pažnja, u okviru radionice, biće posvećena i radu inspekcijskih službi. u odnosu na Pravilnik.

Takođe, ovakve, ili slične transpozicije, sa istim principom raspodele odgovornosti, ili su već urađene ili se očekuje da u najskorije vreme budu uvedene u zakonodavstva zemalja iz regiona.

Namenjeno: Proizvođačima, uvoznicima i distributerima mašina, kao i indirektnim korisnicima- udruženjima, trgoviskim lancima, službama za marketing ili prodaju/nabavku mašina, licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, proizvođačima, kao i nadležnim inspekcijskim organima.

Pregled osnovnih tematskih celina i načina rada:

1.dan TEORIJSKE OSNOVE:
- Direktive novog pristupa
- Oznaka usaglašenosti
- Ocena usaglašenosti
- Moduli
- Uloga standarda
- Imenovana tela
- Deklaracija o usaglašenosti
- Deklaracija o ugradnji
- Oblast primene MD
- Oblast primene MD – Aneks IV
- Međusobni odnos direktiva
- Uputstvo za upotrebu i Tehnička dokumentacija
- Označavanje mašine
- SRB vs EU (zakonodavna osnova)
- Radionica: Vaša pitanja-naši odgovori

2.dan PRAKTIČAN RAD
- Analiza primera DoU i DoUg – praktičan rad
- MD ili LVD – praktičan rad
- Pripada li Aneksu IV
- Diskusija

Predavači: Dr Dejan Ninković , Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; sertifikovni ekspert RBI/RCM i Oliver Mitić , sudski veštak

CV predavača možete pogledati u prilogu ispod.

Dokumenti