Primena evropske direktive o mašinama (uključujući i pravilnik o bezbednosti mašina)

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Prema Evropskoj Direktivi o mašinama 2006/42/EZ (stupila na snagu krajem 2009. godine), są izmenama i dopunama 2009/127/EZ, u slučaju neželjenih situacija (incidenata/akcidenata), zakonski je odgovorno lice koje mašinu stavlja na tržište. U Srpsko zakonodavstvo ova direktiva je transponovana kroz Pravilnik o bezbenosti mašina, objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 13/10 od 12. marta 2010. godine, koji je stupio na snagu 20. marta 2010. godine, są izmenama i dopunama u Pravilniku o bezbenosti mašina, objavljenom u "Službenom glasniku RS", broj 58/2016, koji je stupio na snagu 30. juna 2016. godine, a počeo da se primenjuje od 1. septembra 2016. godine, pri čemu se, u slučaju pojave neželjenih događaja smatra odgovornim pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje mašinu stavlja na tržište i/ili upotrebu, što je, takođe, u skladu sa: ZAKONOM O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009) i ZAKONOM O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009),Namenjeno: Proizvođačima, uvoznicima i distributerima mašina, kao i indirektnim korisnicima-udruženjima, trgoviskim lancima, službama za marketing ili prodaju/nabavku mašina, licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, proizvođačima, uvoznicima i distributerima mašina, kao i indirektnim korisnicima-udruženjima, trgoviskim lancima, službama za marketing ili prodaju/nabavku mašina, licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, kao i nadležnim inspekcijskim organima.

Cilj usavršavanja je sticanje neophodnih znanja, a u skladu są zahtevima i/ili preporukama EU i domaćeg zakonodavstva, kao i obaveza i ODGOVORNOSTI koje proističu iz postojećeg (ili očekivaneog) transponovanja pripadajućih rešenja i odredaba, u domicilna/nacionalna zakonodavstva, koja će predstavljati okosnicu poslovanja u odnosnoj oblasti, pre svega na EU, ali i domaćem tržištuOsnovne tematske jedinice:

- Direktive novog pristupa

- CE Označavanje

- Ocena usaglašenosti

- Međusobni odnos direktiva

- Uputstvo za upotrebu i Tehnička dokumentacija

- Oblast primene MD

- Deklaracija o ugradnji

- Oblast primene MD – Aneks IV

- Pločica sa CE znakom

- Zakonodavna osnova

Po završetku ovog seminara- treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- Razume koncept ‘’bezbedan proizvod’’, po važećim normama, kriterijumima i zahtevima

- Razume svrhu i potrebu stavljanja znaka usaglašenosti na proizvod

- Prati algoritam usaglašavanja proizvodaSvi učesnici, na kraju, dobijaju Sertifikat o prisustvovanju profesionalnoj obuci iz odnosne oblasti, a zainteresovani mogu polagati test, čijim uspešnim polaganjem stiču pravo na dobijanje Sertifikata o završenoj profesionalnoj obuci, iz odnosne oblasti. Cena svih sertifikovanja je uključena u kotizaciju.