Prijavljivanje povrede na radu i profesionalnog oboljenja

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Kako se prijavljuju povrede na radu i profesionalna oboljenja u skladu sa novim Izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju od 31.12.2018?

Najnovijim Izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju („Sl. gl. RS“, broj 106/2018), sami obrasci su izmenjeni i prilagođeni aktuelnom stanju u poslovanju subjekata u Republici Srbiji. U praksi se često javljaju nedoumice i problemi prilikom prijavljavanja povrede na radu: kratki rokovi, potreba obaveštavanja više subjekata, nedostatak ili nejasnoće u pogledu nastanka povrede, težine posledice, kao i popunjavanje Izveštaja o povredi na radu odnosno Izveštaja o profesionalnom oboljenju, koji mogu predstavljati problem za poslodavca odnosno zaposlene zadužene za poslove BZR!

Organizujemo seminar na kome ćemo dati odgovor na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi prilikom prijavljivanja povrede na radu, u vezi sa popunjavanjem izveštaja i aktuelnim zakonskim izmenama:
- Šta tačno predstavlja povreda na radu, a šta profesionalno oboljenje
- Zakonsko definisanje i praktični primeri
- Povreda na redovnom putu od stana do mesta rada i obrnuto
- Rokovi i način prijavljivanja povrede na radu odnosno profesionalnog oboljenja
- Kako obezbediti dokaze o blagovremenom ispunjenju obaveze prijave i dostavljanja izveštaja
- Popunjavanje Izveštaja o povredi na radu – praktičan rad sa učesnicima
- Popunjavanje Izveštaja o profesionalnom oboljenju
- Način dostavljanja
- Obaveze poslodavca u pogledu naknade zarade

Ovaj seminar Vam omogućava:
- Pojašnjenja zakonskih novina u vezi sa prijavljivanjem povrede na radu i profesionalnog oboljena
- Smernice za popunjavanje Izveštaja o povredi na radu i Izveštaja o profesionalnom oboljenju
- Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA:
- Šta tačno predstavlja povreda na radu, a šta profesionalno oboljenje
- Zakonsko definisanje i praktični primeri
- Povreda na redovnom putu od stana do mesta rada i obrnuto
- Rokovi i način prijavljivanja povrede na radu odnosno profesionalnog oboljenja
- Kako obezbediti dokaze o blagovremenom ispunjenju obaveze prijave i dostavljanja izveštaja
- Popunjavanje Izveštaja o povredi na radu – praktičan rad sa učesnicima
- Popunjavanje Izveštaja o profesionalnom oboljenju
- Način dostavljanja
- Obaveze poslodavca u pogledu naknade zarade

Predavač: Saša Silvester

Cene karata

Cena seminara: 15.600,00 RSD +PDV

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!