Prezentacione veštine

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

H.art Vas poziva da doživite jedinstveno trening iskustvo, tako što ćete se prijaviti na jednodnevnu radionicu "Prezentacione veštine" na srpskom jeziku. Trening će se održati 8. maja 2019. godine, na adresi Marka Nikolića 11 u Beogradu, od 09:00 - 17:00h.

Cilj treninga i važnost?
Opšti cilj ovog jedinstvenog programa je unapređenje lične poslovne efektivnosti i efikasnosti kroz ovladavanje veštinama uspešnog prezentovanja sopstvenih ideja drugima sa cijem da one budu prihvaćene.

Sam sadržaj rada se oslanja na sledeće četiri tačke:
- Ovladavanje veštinama uspešne pripreme prezentacije
- Ovladavanje veštinama uspešnog držanja prezentacije
- Ovladavanje veštinama korišćenja pomoćnih sredstava
- Identifikacija i unapređenje ličnog prezentacionog stila svakog čoveka.

Koje će veštine učesnici razviti?
Trening je vrlo praktično orijentisan tako da je prožet vežbama koje omogućavaju da učesnik već sutradan posle treninga može u potpunosti da spusti svoje novo znanje u praksu držanja prezentacija. Trening podrazumeva i pripremni rad koji se sastoji u pripremi prezentacije na osnovu kog svaki učesnik dobija fidbek.
Metodologija rada podrazumeva aktivnu ulogu svih učesnika, što se ostvaruje kroz različite vežbe ali i kroz uključivanje i diskusiju. U radu se koriste praktične vežbe, primeri koje učesnici unose, odnosno situacije sa kojima se svakodnevno susreću u radu. Upravo kroz ovakav način rada učesnici mogu da stvore eksplicitnu vezu između treninga i realnih poslovnih situacija sa kojima se susreću i da na taj način naprave direktan transfer znanja i iskustva.

Kome je namenjen ovaj trening?
Svima onima čija pozicija podrazumeva zadatak da se upravlja promenom.

Veličina grupe:
Do 10 učesnika

Kako se prijaviti?
Molimo Vas da pošaljete formular na e-mail office@hart.rs. Možete nas kontaktirati za sve dodatne informacije na telefone: +381112107502 ili +381652107502

Dodatne informacije:
Ukoliko ste zainteresovani možemo obezbediti "in-house" trening za Vašu kompaniju, na srpskom ili engleskom jeziku. Takođe, moguće je posebno organizovati koučing sesije nakon održanog treninga.

Cene karata

Kotizacija: 252 EUR
Kotizacija uključuje: materijale, ketering i osveženje

Izvor: hart.rs