Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad pri visokim temperaturama

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Svake godine kada nastupe visoke temperature u javnosti je aktuelno pitanje na koji način treba organizovati rad u takvim uslovima i koja je granica na kojoj treba obustaviti rad.

S tim u vezi, Vlada R. Srbije je donela Preporuku za poslodavce, a Uprava za BZR je izdala Smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama. Temperatura radnih i pomoćnih prostorija je regulisana Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu („Sl. glasnik RS”, broj 21/2009 i 1/2019), dok je rad na gradilištu u zavisnosti od temperature regulisan Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Sl. glasnik RS”, br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018), a pojedina pitanja su regulisana drugim propisima iz oblasti BZR.

Organizujemo seminar u cilju boljeg razumevanja i lakše primene zakonskih obaveza, kao i blagovremene pripreme poslodavaca za organizaciju rada pre perioda u kojim su moguće visoke temperature, na kome ćete saznati:
- Šta predstavlja rad na visokim temperaturama
- Temperatura na radnom mestu i u radnoj okolini u propisima
- Visoka temperatura kao pojava u proizvodnom procesu
- Mere za rad na visokim temperaturama kao deo mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
- Organizacija rada na visokim temperaturama
- Preraspodela radnog vremena
- Osposobljavanje zaposlenih
- Da li poslodavac ima obavezu da obustavi rad u slučaju visokih temperatura
- Da li zaposleni ima pravo da odbije da radi
- Pravni tretman posledica nastalih zbog visokih temperatura

Ovaj seminar Vam omogućava:
- Pojašnjenja u vezi sa organizacijom rada na visokim temperaturama
- Smernice za primenu mera za bezbedan i zdrav rad na visokim temperaturama
- Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

Teme seminara:
- Šta predstavlja rad na visokim temperaturama
- Temperatura na radnom mestu i u radnoj okolini u propisima
- Visoka temperatura kao pojava u proizvodnom procesu
- Mere za rad na visokim temperaturama kao deo mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
- Organizacija rada na visokim temperaturama
- Preraspodela radnog vremena
- Osposobljavanje zaposlenih
- Da li poslodavac ima obavezu da obustavi rad u slučaju visokih temperatura
- Da li zaposleni ima pravo da odbije da radi
- Pravni tretman posledica nastalih zbog visokih temperatura

Kome je seminar namenjen?
Poslodavcima, licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara, zaposlenima u pravnim i kadrovskim službama, direktorima, vlasnicima preduzeća i svima ostalima koji su zainteresovani za ovu oblast.

Predavač: Saša Silvester

Cene karata

Cena seminara: 18.720,00 RSD

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Kao polaznik seminara iskoristite popust od 20% za kupovinu priručnika sa portalom „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“!