Prevencija i rešavanje konflikata

Jezik Srpski

Obrazovanje i Edukacija

Polaznici treninga će sagledati značaj prevencije konflikata u odnosu na rešavanje konflikata i naučiti kako izgleda rad na njihovoj prevenciji. Takođe, radiće se na podizanju nivoa svesti o važnosti uspostavljanja funkcionalne klime u timu i mehanizama za adekvatno rešavanje konflikata.
Koje veštine će učesnici razviti?
Saznaće koje sve vrste konflikata postoje. Osvestiće sopstvenu ulogu i odgovornost u postzanju konstruktvne komunikacije i odnosa. Pored toga, ovladaće i upoznaće se sa tehnikama konstruktivnog reagovanja u konfliktnim situacijama, kao i osnovnim principima, tehnikama i alatima za uspešno upravljanje konflikata u svom timu.

Kome je namenjen ovaj trening?
Zaposlenima koji žele da usavrše svoje veštine prevencije i rešavanje konflikata.

Dodatne informacije:
Ukoliko ste zainteresovani možemo obezbediti „in-house“ trening za vašu kompaniju, na srpskom ili engleskom jeziku. Takođe, moguće je posebno organizovati koučing sesije nakon održanog treninga.

Cene karata

Cena kotizacije 170 EUR + PDV

Izvor: hart.rs