Preraspodela radnog vremena i organizacija nestandardnog radnog vremena

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Prilikom preraspodele i organizacije radnog vremena, u praksi se možete susresti sa brojnim nedoumicama, pravnim procedurama i dilemama:

- Koja su ovlašćenja i ograničenja poslodavca prilikom organizacije radnog vremena?

- Koja su prava poslodavca pri organizaciji rasporeda radnog vremena u odnosu na zakonska ograničenja?

- Koji su uslovi za uvođenje preraspodele radnog vremena kod poslodavca?

- Koliko može da traje preraspodela radnog vremena kod poslodavca?

- Kakav je odnos prekovremenog rada i preraspodele radnog vremena kod poslodavca?

- Kako obračunati i isplatiti zaradu i naknadu zarade za vreme trajanja preraspodele radnog vremena?

- Kako rešiti pitanje odsustva sa rada u kontekstu preraspodele radnog vremena (odmori i bolovanja)?

- Kakav je odnos prestanka radnog odnosa i preraspodele radnog vremena?

- Kako pravilno organizovati radno vreme sa osvrtom na normativni okvir kod poslodavca?Potražite odgovore na pitanja u vezi sa preraspodelom radnog vremena i organizacijom radnog vremena na našem seminaru.Ovaj seminar Vam omogućava:

- Bolje razumevanje instituta preraspodele radnog vremena

- Razmenu praktičnih iskustava – aktuelna službena mišljenja i sudska praksa u ovoj oblasti

- Savete kako da pravilno i bez posledica organizujete radno vreme kroz uvođenje preraspodele radnog vremena

- Savete kako da ispunite obaveze prema zaposlenom za vreme rada u režimu preraspodele radnog vremena

- Savete kako da zaštitite svoja prava i interese kroz adekvatan normativni okvir – opšti i pojedinačni akti koji regulišu preraspodelu radnog vremenaTEME SEMINARA

- Pojam radnog vremena, standardno i nestandardno radno vreme

- Koja su ovlašćenja i ograničenja poslodavca prilikom organizacije radnog vremena?

- Raspored radnog vremena – diskreciono pravo poslodavca u korelaciji sa imperativnim ograničenjima.

- Pojam preraspodele radnog vremena

- Koji su uslovi za uvođenje preraspodele radnog vremena kod poslodavca

- Koliko može da traje preraspodela radnog vremena kod poslodavca?

- Kakav je odnos prekovremenog rada i preraspodele radnog vremena kod poslodavca?

- Kako obračunavate i isplaćujete zaradu i naknadu zarade za vreme trajanja preraspodele radnog vremena?

- Odsustva sa rada u kontekstu preraspodele radnog vremena (odmori i bolovanja)

- Prestanak radnog odnosa i preraspodela radnog vremena

- Kako pravilno organizovati radno vreme sa osvrtom na normativni okvir kod poslodavca?Predavač: Dušan Garašanin

Cene

Cena seminara: 18.720,00 RSD

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu”.
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!