Pregovaranje za pobednike

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
U vremenu opšte dostupnosti informacija, ono što najčešće pravi razliku između uspešnih i onih drugih nisu univerzalna poslovna znanja (tzv. “hard skills”) već one druge veštine (tzv. “soft skills”) poput međuljudskih, emocionalnih ili komunikacijskih.Među tim veštinama, posebno je važno umeti pregovarati.Pregovaračke veštine omogućavaju nam da kreiramo i unapređujemo odnose sa ljudima i da u ličnom i poslovnom odnosu stvorimo dodatu vrednost za sebe i drugu stranu.Značaj unapređenja pregovaračkih veština jednako je veliki kako za pojedince, tako i za organizacije kojima se pregovaračke sposobnosti njihovih zaposlenih direktno odslikavaju na tržišnu i finansijsku poziciju.Polaznici treninga proširiće svoje vidike i dobiti novu perspektivu na svakodnevne poslovne i životne situacije, steći veštine koje mogu oštriti u svakodnevnom obilju situacija kroz koje prolaze, spoznati instrumente za ostvarenje važnih ciljeva i usmeravanje situacija u sopstvenu korist.Trening je dizajniran da iz praktično-iskustvene perspektive polaznicima približi fenomen Pregovaranja. Koncipiran je kao mešavina teorije i realnih praktičnih situacija u kojima se polaznici stavljaju u ulogu pregovarača i spoznaju svoje jake strane, kao i oblasti za unapređenje.Ciljna grupa:

- Viši i srednji menadžment kompanija

- Rukovodioci i zaposleni u komercijalnim funkcijama u organizacijama: prodaja, nabavka, ekspanzija, marketing

- Projekt menadžeri i članovi projektnih timova

- Preduzetnici i vlasnici-osnivači malog biznisa i start-up kompanija

- Advokati i pravnici

- Zaposleni u funkcijama okrenutim ka većem broju internih ili eksternih klijenata (HR, korisnički servis…)

- Zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupraviTeme:

- Uvod u Pregovaranje: zašto pregovaramo i u kojim prilikama?

- Teorija Pregovaranja: osnovni pojmovi

- Faze u Pregovaranju

- Podela uloga

- Pregovaračke strategije i taktike

- Šta ako…?

- Ono čemu Vas neće naučiti na treningu iz Pregovaranja

- Šta čini dobrog pregovarača?

- Praktične vežbe kroz realne situacije.Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- Prihvati Pregovaranje kao sastavni deo svakodnevnog života i nauči da prepozna prilike za usavršavanje ove veštine

- Eliminiše neprijatan osećaj a priori prisutan pri ulasku u pregovore

- Spozna najbolje svetske prakse Pregovaranja univerzalno primenljive na najrazličitije situacije

- Kroz vežbu sagleda sopstvene jake strane i prostore za unapređenje u Pregovaranju

- Primeni naučene tehnike stvaranja dodate vrednosti i ostvarenja ciljeva u Pregovaranju

- Prepozna zamke u Pregovaranju i nauči kako da ih izbegne

- Svakodnevno koristi prilike za kontinuirani napredak u PregovaranjuTrener:

Vladimir Vujović, jedan od najboljih srpskih stručnjaka u oblasti pregovaranja. Iskustvo je sticao u bankarskom sektoru, gde je u 26-toj godini bio direktor najveće filijale Banke Intese u Srbiji. Posle više od 7 uspešnih godina provedenih u bankarstvu, od direktne prodaje fizičkim i pravnim licima do poslova podrške, preko upravljanja prodajom u kompaniji Delhaize, obreo se u projekt menadžmentu kome je ostao veran do danas.

Neka od najznačajnijih profesionalnih dostignuća su mu:

- Menadžer projekta implementacije SAP Retail sistema u vodećem maloprodajnom lancu u Srbiji; projekat je nagrađen regionalnom zlatnom SAP-ovom nagradom za kvalitet

- Uspešno vodio više od 15 multinacionalnih projekata, najviše u IT i bankarstvu, ali i u oblastima od unapređenja poslovnih procesa do prodaje i tržišne penetracije

- Sa uspehom rukovodio prodajnim timom od 70 ljudi u 4 države, praveći prihod veći od €50m godišnje

- Pregovarao multimilionske ugovore u nabavci, prodaji i akvizicijama

- Držao više od 1000 sati treninga iz Pregovaranja i Projekt Menadžmenta

Cene

Cena kotizacije iznosi 21.700,00 RSD + PDV