Predlog Zakona o lobiranju

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Ko će moći da se bavi lobiranjem shodno Predlogu Zakona o lobiranju?
Šta su obaveze lobiste i šta je neophodno da sadrži Ugovor o lobiranju?
Kako dobiti odobrenje za obavljanje lobiranja po Predlogu Zakona o lobiranju?

Poznato Vam je da postoje međusobni uticaji i kontakti između privrednih društava, lobista i predstavnika različitih političkih organizacija? U okviru ovih odnosa triju spomenutih organizacija, postoji međusobni interes, jer privredna društva kroz mrežu komunikacije sa političarima mogu obezbediti podršku za svoje interese dok istovremeno mogu pribavljati i stalne informacije o očekivanim budućim dešavanjima. Kako?

Zakon o lobiranju će uvesti regulativu u oblast uticaja na javne organe u procesu odlučivanja! Ko, u čije ime i za čiji interes utiče na donosioce odluka? Postupak lobiranja će biti javan i omogućiće svim zainteresovanim učesnicima da na zakonit i transparentan način argumentovano utiču na donošenje odluke koja se tiče njihovog poslovanja!

Lobističko delovanje očekuje se od predstavnika kompanija i poslovnog sektora, nacionalnih vlada i regija, zatim gradova, opština kao i drugih interesnih skupina i civilnog društva, i šta kaže Predlog Zakona o lobiranju saznajte na seminaru

Seminar će u potpunosti biti usmeren na:
- razumevanje lobističkog procesa
- pojašnjenja novih rešenja u predlogu Zakona o lobiranju
- ulozi koju akteri lobističkog delovanja imaju u društvenim odnosima

Nakon seminara ćete:
- Naučiti šta je lobiranje po novom Predlogu zakona i zašto je lobiranje značajno u današnjem društvu
- Zašto je Srbiji potreban Zakon o lobiranju, šta on donosi i koja je njegova uloga
- Naučiti kako funkcioniše osnovni lobistički proces i kakva je budućnost lobiranja u Srbiji
- Naučiti koja je razlika između lobiranja i korupcije i kako će izgledati buduća profesija lobiste, ko se može baviti lobiranjem i pod kojim uslovima
- Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i steći sertifikat kompanije Forum Media

U savremenom svetu, sa razvojem kapitala postoji potreba za aktivnim učešćem pojedinaca i kompanija u procesu donošenja odluka. Što se društvo više razvija i pravno utemeljuje javlja se i sve veća potreba za učestvovanjem u odlučivanju. Lobiranje je nastalo kada su pojedinci, kompanije i nevladin sektor shvatili da ukoliko žele da ostvare svoje interese moraju preduzeti i određene korake. Nije retka situacija da kompanije prihvataju odluke državnih organa imajući lažni utisak da su te odluke neminovnost i da se na njih ne može uticati. Lobiranje ima za cilj da pokrene inicijativu koja se bazira na ključnoj pretpostavci – onaj ko želi da zaštiti ili ostvari sopstvene interese, mora biti proaktivan kako bi te interese ostvario.

TEME SEMINARA:
- Uvod u lobiranje
- Lobiranje i korupcija
- Lobistička profesija u društveno-političkom ambijentu
- Osnovni instituti lobističke delatnosti
- Privredno društvo u procesu donošenja odluka
- Predlog Zakona o lobiranju
- Budućnost lobiranja u Srbiji
- Pitanja i odgovori
- Dodela sertifikata

Predavač: Balša Kašćelan

Cene karata

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku „Obaveze I odgovornosti direktora”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!