Predavanje: Zaštita dece na internetu

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
Zaštita dece i mladih na Internetu postaje jedno od najbitnijih pitanja u oblasti bezbednosti, kako na globalnom nivou, tako i u Srbiji. Broj kriminalnih aktivnosti koji se odvijaju posredstvom Interneta i društvenih mreža koje direktno ugrožavaju najmlađe raste. Najčešće opasnosti za decu i mlade u sajber prostoru su: lako dostupni uznemirujućih sadržaji, mogućnost iskorišćavanja i manipulacija u seksualne svrhe, pedofilija na Internetu i seksualna eklopoatacija, deljenje ličnih informacija sa nepoznatim ljudima, mogućnost kidnapovanja –upoznavanje sa nepoznatim ljudima koji se kriju iza lažnih profila sa kojim dete pristine da se vidi, mogućnost pridruživanja različitim sektama, kriminalnim organizacijama pa čak i terorističkim grupama. Deci i mladima je nužno kroz edukaciju predstaviti potencijalne opasnosti ali i načine zaštite od predatora na Internetu i društvenim mrežama.Cilj projekta predavanja i radionica je promovisanje sigurne upotrebe Interneta i društvenih mreža među decom i mladima, ali paralelno i pružanje pomoći roditeljima i nastavnicima da lakše razumeju i ukažu na potencijalne opasne uticaja socijalnih mreža. Takođe, cilj nije da se učenici zastraše već da uoče prednosti osnovne IT pismenost, ali i da prepoznaju problem i način da ga reše. Nužno je kroz projekat ukazati na na preventivne mere koje bi trebalo preduzeti pre nego što se bilo koji oblik digitalnog nasilja dogodi.Učenike treba uputiti u bezbedonosnu kulturu korišćenja Interneta i popularnih društvenih mreža. Treba ih usmeriti da razviju zdrave sajber identite, da nauče kako da sačuvaju svoju privatnost, da se što manje izlažu rizicima u online svetuKome je predavanje namenjeno: Roditeljima, deci – učenicima osnovnih i srednjih škola, nastavnicima, mladima, državnim i privatnim kompanijama /predavanja za zaposlene roditelje/.Trajanje predavanja: sat vremenaO PREDAVAČU

Katarina Jonev - Diplomirani politikolog za međunarodne odnose, master međunarodnog prava i doktorant na Fakultetu za bezbednost. Analitičar za politike sajber bezbednosti, sarađuje sa nekoliko domaćih i međunarodnih institucija. Autor je mnogobrojnih naučnih radova, učesnik konferencija, predsednik Nadzornog odbora Udruženja IT veštak. Drži edukativne radionice i predavanja za podizanje svesti o opasnostima u sajber prostoru, pre svega kada su u pitanju deca i mladi. Od 2017.godine pokrenula je projekat ‘’Cyber Atis’’ sa ciljem promovisanja sigurne upotrebe Interneta i društvenih mreža među decom i mladima, ali paralelno i pomoć njihovim roditeljima i nastavnicima da lakše razumeju i ukažu na potencijalne opasne uticaja socijalnih mreža. Takođe, cilj nije da se roditelji i deca zastrše već da uoče prednosti osnovne IT pismenost, značaj razvijanja poverenja, ali i da prepoznaju problem i način kako da ga reše.

Galerija