preŽIVETI FINANSIJE – psihološke osnove finansijskog menadžmenta

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Pritisak tesnih rokova uz neprestan priliv novih, vanrednih zahteva, moralna, zakonska i materijalna odgovornost za tačnost podataka i ispravno tumačenje propisa, neizvesno radno vreme, manjak podrške... odlikuju finansijsko-računovodstvenu profesiju u kojoj uspevaju profesionalci sa sledećim osobinama: Finansijski stučnjaci su najčešće ljudi sa izraženim osećanjem odgovornosti i straha od greške, probijanja roka i neispunjenja očekivanja!

Upravo ove osobine, koje su pomogle izgradnji finansijskog profesionalaca, postaju prirodan kamen spoticanja kada obim posla i odgovornosti naraste do nivoa u kojem delegiranje, upravljanje vremenom, postavljanje granica i otvorena komunikacija postanu preduslov efikasnog rada i daljeg napredovanja. Finansijski profesionalci po prirodi preuzimaju na sebe previše odgovornosti i žive u neprestanoj atmosferi krize koja vodi centralizovanom upravljanju, strogoj, vremenski zahtevnoj kontroli i suboptimalnom delegiranju.

Cilj radionice (pre)ŽIVETI FINANSIJE je sticanje menadžersko-psiholoških znanja i veština za izgradnju finansijskog profesionalca koji uživa u svom poslu, uspešno upravljajući resursima i vremenom, efikasno delegirajući poslove i realistično procenjujući sopstvene i tuđe odgovornosti i obaveze.

Šta su PSIHOLOŠKE OSNOVE FINANSIJSKOG MENADŽMENTA?
„FINANSIJSKA PSIHOLOGIJA“ (osnove izgradnje samopouzdanja i poverenja)
- Razumevanje procesa nastanka i uloge emocija koje su karakteristične za finansijsko-računovodsvene poslove
- Upravljanje sopstvenim emocijama, njihovim intenzitetom i načinom izražavanja
- Ljutnja na sebe, saradnike, kompaniju i šta sa njom
- OK pozicije i konstruktivno vrednovanje sebe, drugih i okruženja

LIDERŠIP I FINANSIJE (tehnike spovođenja ciljanih promena)
- Kako se odvažiti u lične i organizacione promene
- Izgradnja smelosti i integriteta koje tim prati
- Situaciono upravljanje članovima tima
- Upravljanje promenama
- Emocionalna inteligencija tima
- Upravljanje konfliktima
- Upravljanje stresom
- Veština potpunijeg iskorišćenja postojećih znanja, sposobnosti i veština celog tima

KOMUNIKACIJA I FINANSIJE (osnove ostvarenja ličnog kredibiliteta i uticaja)
- Psihološke osnove efikasne komunikacije
- Upravljanje tokom i tonom razgovora
- Postavljanje granica i neprijatni razgovori
- Skrivene poruke
- Komunikacija i delegacija
- Komunikaciona fleksibilnost

MENADŽMENT FINANSIJSKIM SEKTOROM (menadžerske tehnike i psihološke osnove)
- Sagledavanje obima i kategorizacija aktivnosti
- Odnos i delegacija redovnih i vanrednih poslova
- Vremenska mapa aktivnosti
- Upravljanje vremenom u odnosu na kompetencije
- Upravljanje znanjem i razvojem ljudi
- Kontrola i vreme

KOME SU NAMENJENI TRENINZI (pre)ŽIVETI FINANSIJE?
Svim zaposlenima u oblasti finansija, računovodstva, poreza, izveštavanja i revizije bez obzira na poziciju i funkciju.
U dogovoru sa klijentom sadržaj treninga se dodatno prilogođava konkretnoj strukturi polaznika edukacije.

Datumi održavanja – (pre)ŽIVETI FINANSIJE radionice traju dva dana od 9 do 17h:
- Termin u martu: 24. i 25. mart
- Termin u maju: 19. i 20. maj

WINGS CONSULTING radionice i edukacije su bazirane na
- Ličnom i grupnom radu polaznika sa eskpertima na polju psihologije, menadžmenta i savetovanja
- Prevazilaženju konkretnih organizacionih, komunikacionih i emocionalnih izazova polaznika
- Izgradnji teorijskih i psiholoških osnova potpunijem korišćenju postojećih znanja, veština i potencijala

Cene karata

Cena učestvovanja na otvorenim radionicama je 400EUR po učesniku