preŽIVETI FINANSIJE – psihološke osnove finansijskog menadžmenta

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Pritisak tesnih rokova uz neprestan priliv novih, vanrednih zahteva, moralna, zakonska i materijalna odgovornost za tačnost podataka i ispravno tumačenje propisa, neizvesno radno vreme, manjak podrške... odlikuju finansijsko-računovodstvenu profesiju u kojoj uspevaju profesionalci sa sledećim osobinama: Finansijski stučnjaci su najčešće ljudi sa izraženim osećanjem odgovornosti i straha od greške, probijanja roka i neispunjenja očekivanja!Upravo ove osobine, koje su pomogle izgradnji finansijskog profesionalaca, postaju prirodan kamen spoticanja kada obim posla i odgovornosti naraste do nivoa u kojem delegiranje, upravljanje vremenom, postavljanje granica i otvorena komunikacija postanu preduslov efikasnog rada i daljeg napredovanja. Finansijski profesionalci po prirodi preuzimaju na sebe previše odgovornosti i žive u neprestanoj atmosferi krize koja vodi centralizovanom upravljanju, strogoj, vremenski zahtevnoj kontroli i suboptimalnom delegiranju.Cilj radionice (pre)ŽIVETI FINANSIJE je sticanje menadžersko-psiholoških znanja i veština za izgradnju finansijskog profesionalca koji uživa u svom poslu, uspešno upravljajući resursima i vremenom, efikasno delegirajući poslove i realistično procenjujući sopstvene i tuđe odgovornosti i obaveze.Šta su PSIHOLOŠKE OSNOVE FINANSIJSKOG MENADŽMENTA?

„FINANSIJSKA PSIHOLOGIJA“ (osnove izgradnje samopouzdanja i poverenja)

- Razumevanje procesa nastanka i uloge emocija koje su karakteristične za finansijsko-računovodsvene poslove

- Upravljanje sopstvenim emocijama, njihovim intenzitetom i načinom izražavanja

- Ljutnja na sebe, saradnike, kompaniju i šta sa njom

- OK pozicije i konstruktivno vrednovanje sebe, drugih i okruženjaLIDERŠIP I FINANSIJE (tehnike spovođenja ciljanih promena)

- Kako se odvažiti u lične i organizacione promene

- Izgradnja smelosti i integriteta koje tim prati

- Situaciono upravljanje članovima tima

- Upravljanje promenama

- Emocionalna inteligencija tima

- Upravljanje konfliktima

- Upravljanje stresom

- Veština potpunijeg iskorišćenja postojećih znanja, sposobnosti i veština celog timaKOMUNIKACIJA I FINANSIJE (osnove ostvarenja ličnog kredibiliteta i uticaja)

- Psihološke osnove efikasne komunikacije

- Upravljanje tokom i tonom razgovora

- Postavljanje granica i neprijatni razgovori

- Skrivene poruke

- Komunikacija i delegacija

- Komunikaciona fleksibilnostMENADŽMENT FINANSIJSKIM SEKTOROM (menadžerske tehnike i psihološke osnove)

- Sagledavanje obima i kategorizacija aktivnosti

- Odnos i delegacija redovnih i vanrednih poslova

- Vremenska mapa aktivnosti

- Upravljanje vremenom u odnosu na kompetencije

- Upravljanje znanjem i razvojem ljudi

- Kontrola i vremeKOME SU NAMENJENI TRENINZI (pre)ŽIVETI FINANSIJE?

Svim zaposlenima u oblasti finansija, računovodstva, poreza, izveštavanja i revizije bez obzira na poziciju i funkciju.

U dogovoru sa klijentom sadržaj treninga se dodatno prilogođava konkretnoj strukturi polaznika edukacije.Datumi održavanja – (pre)ŽIVETI FINANSIJE radionice traju dva dana od 9 do 17h:

- Termin u martu: 24. i 25. mart

- Termin u maju: 19. i 20. majWINGS CONSULTING radionice i edukacije su bazirane na

- Ličnom i grupnom radu polaznika sa eskpertima na polju psihologije, menadžmenta i savetovanja

- Prevazilaženju konkretnih organizacionih, komunikacionih i emocionalnih izazova polaznika

- Izgradnji teorijskih i psiholoških osnova potpunijem korišćenju postojećih znanja, veština i potencijala

Cene

Cena učestvovanja na otvorenim radionicama je 400EUR po učesniku