Pravni i etički aspekti online komunikacije

Jezik: Serbian

Marketing i Mediji
Zakon je stupio na snagu i primenjivaće se od 6.maja – informišite se na vreme i budite u toku! Zakon o oglašavanju prvi put reguliše i plasman oglasne poruke na internetu.Na šta treba obratiti pažnju kada se oglasna poruka objavljuje na internet?

Ko je odgovoran za tu poruku?

Koje su sankcije?Samo su neka od pitanja koja će u narednim mesecima biti itekako aktuelna za one koji svoju poslovnu aktivnost obavljaju online. Zakon je stupio na snagu 6. februara, a primenjivaće se od 6. maja.Seminar ima za cilj da na lak i jednostavan način, kroz brojne primere iz prakse, učesnicima približi pravna i etička pravila onlajn komuniciranja.

Namenjen svima koji učestvuju i/ili su odgovorni za kreiranje i plasiranje online oglasa i poslovne komunikacije, menadžmentu i stručnjacima iz oblasti marketinga, advertisinga, komunikacija i odnosa sa javnošću, predstavnicima internih pravnih službi, vlasnicima i direktorima firmi.

Cene

Kotizacija: 12.000,00 RSD