PowerShell

Jezik Serbian

IT i Tehnologija

PowerShell omogućava izvršavanje administrativnih taskova preko komandne linije ili skriptova. Koristeći PowerShell administratori upravljaju raznim elementima operativnog sistema, kako na lokalnom tako i na udaljenom računaru. Administrator može da automatizuje veliki broj operacija čije bi izvršavanje bilo komplikovano, trajalo predugo i bilo podložno greškama koristeći grafički interfejs. Osnovna namena PowerSell-a jeste automatizacija administrativnih procesa.

Kurs je namenjen IT profesionalcima koji održavaju Windows i Windows Server infrastrukturu. Poželjno je da polaznici poseduju osnovno znanje o upravljanju Windows Server sistemima.

Program kursa:
- The State of PowerShell;
- PowerShell Host Applications;
- Help system and discoverability;
- Pipeline and Objects;
- Variables, arrays, and hash tables;
- PSProviders and PSDrives;
- Formatting the Result;
- Using Modules, PowerShell Gallery, and PowerShellGet;
- Accessing Management Information by Using CIM;
- PowerShell Remoting;
- Using Background and Scheduled Jobs;
- Prepare Yourself for PowerShell Scripting;
- PowerShell Scripting.

Na kraju trodnevnog kursa polaznici će biti u mogućnosti da:
- pokrenu i prilagode PowerShell host aplikacije
- pronađu PowerShell komande i dobiju informaciju o sintaksi, parametrima, i primerima
- koriste PowerShell pipeline
- koriste PowerShell u radu sa datotekama, sertifikatima, i Registry bazom
- izvršavaju PowerShell komande na udaljenim računarima
- preuzimaju dodatne komande sa PowerShell Gallery sajta
- pišu PowerShell funkcije i organizuju ih u module

Predavanja traju tri radna dana.

A svemu ovome naučiće vas čovek koji je držao PowerShell trening u Microsoft-ovom kampusu u Redmondu – Aleksandar Nikolić, Microsoft Azure MVP, Microsoft Cloud and Datacenter MVP, redovan predavač na IT konferencijama (Microsoft Ignite, Microsoft TechDays, PowerShell Conference Europe, Sinergija, KulenDayz, NTK, MMS, NIC, IT/Dev Connections, ExpertsLive Europe/USA…).

ATC pogodnosti
- Svaki polaznik ima svoj računar i kompletno radno mesto
- Praktične vežbe u IT radionici
- Savremena računarska laboratorija
- Sertifikovani predavači sa inženejrskim iskustvom
- Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
- Pristup online prezentacijama
- Mogućnost plaćanja u ratama

Cene karata

Cena kursa na upit.

Izvor: atc.rs