Povrede radnih obaveza i radne discipline

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Kako postupate kada se suočite sa zloupotrebom bolovanja, krađom na radnom mestu, odavanjem poslovne tajne ili neostvarivanjem rezultata rada od strane Vaših zaposlenih? Koje disciplinske mere primenjujete i šta je neophodno preduzeti pre udaljavanja zaposlenog sa rada? Kako dostavljate upozorenje o otkazu ugovora o radu u skladu sa najnovijim izmenama zakona? Znate li šta sporazum o prestanku radnog odnosa mora da sadrži i koje su najčešće greške u praksi? Kako i kada ugovarate klauzulu o zaštiti konkurencije? Koje opcije postoje za poslodavca kada je u pitanju nepoštovanje propisane radne discipline?Saznajte od našeg predavača sa velikim iskustvom u primeni zakona, šta zakon i praksa kažu o povredama radnih obaveza i radne discipline, kako ih dokazati i kako postupiti u konkretnoj spornoj situaciji kako biste izbegli pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosaNa seminaru ćete naučiti:

- Kako da tumačite povrede radne obaveze krivicom zaposlenog u situacijama:

- Koje sve opcije postoje za poslodavca kada je u pitanju nepoštovanje propisane radne discipline: iz prakse – neopravdano odbijanje obavljanja poslova i izvršavanja naloga

- Postupak izmene ugovora o radu i postupak prestanka radnog odnosa za različite otkazne razloge

- Smernice za pravilno sastavljanje sporazumnog prestanka radnog odnosa – najbolja praksa

- Koje probleme imaju u radu Vaše kolege iz struke saznaćete kroz diskusije, primere i razmenu iskustavaKome je seminar namenjen:

Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća, šefovima pravne i kadrovske službe, zaposlenima u pravnim i kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.Teme seminara:

Slučajevi prestanka radnog odnosa

1. Otkaz od strane poslodavca

- razlozi za otkaz

- otkaz usled povrede radnih obaveza krivicom zaposlenog

- otkaz usled nepoštovanja radne discipline – zloupotreba bolovanja

- otkaz usled nedostatka potrebnih znanja i iskustva i neostvarivanja rezultata rada

- otkaz u slučaju probnog rada

- tehnološki višak

- postupak otkaza – procedura, rokovi, najčešće greške u praksi

2. Šta sve sporazum o prestanku radnog odnosa treba da sadrži – najčešće greške u praksi

3. Posebna zaštita od otkaza – trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta

4. Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

- vraćanje na rad, naknada štete, slučajevi iz prakseDisciplinske mere

1. Vrste disciplinskih mera

- privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade

- novčana kazna

- opomena sa najavom otkaza

2. Postupak izricanja disciplinskih mera

3. Udaljenje zaposlenog sa rada

4. Naknada štete koju zaposleni prouzrokuje poslodavcu

- utvrđivanje postojanja i visine štete

- sudska zaštita

Cene

Cena kotizacije iznosi 18.720,00 RSD

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika “Izmene i dopune Zakona o radu”.
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!