Povrede radnih obaveza i radne discipline

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Kako postupate kada se suočite sa zloupotrebom bolovanja, krađom na radnom mestu, odavanjem poslovne tajne ili neostvarivanjem rezultata rada od strane Vaših zaposlenih? Koje disciplinske mere primenjujete i šta je neophodno preduzeti pre udaljavanja zaposlenog sa rada? Kako dostavljate upozorenje o otkazu ugovora o radu u skladu sa najnovijim izmenama zakona? Znate li šta sporazum o prestanku radnog odnosa mora da sadrži i koje su najčešće greške u praksi? Kako i kada ugovarate klauzulu o zaštiti konkurencije? Koje opcije postoje za poslodavca kada je u pitanju nepoštovanje propisane radne discipline?

Saznajte od našeg predavača sa velikim iskustvom u primeni zakona, šta zakon i praksa kažu o povredama radnih obaveza i radne discipline, kako ih dokazati i kako postupiti u konkretnoj spornoj situaciji kako biste izbegli pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

Na seminaru ćete naučiti:
- Kako da tumačite povrede radne obaveze krivicom zaposlenog u situacijama:
- Koje sve opcije postoje za poslodavca kada je u pitanju nepoštovanje propisane radne discipline: iz prakse – neopravdano odbijanje obavljanja poslova i izvršavanja naloga
- Postupak izmene ugovora o radu i postupak prestanka radnog odnosa za različite otkazne razloge
- Smernice za pravilno sastavljanje sporazumnog prestanka radnog odnosa – najbolja praksa
- Koje probleme imaju u radu Vaše kolege iz struke saznaćete kroz diskusije, primere i razmenu iskustava

Kome je seminar namenjen:
Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća, šefovima pravne i kadrovske službe, zaposlenima u pravnim i kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Teme seminara:
Slučajevi prestanka radnog odnosa
1. Otkaz od strane poslodavca
- razlozi za otkaz
- otkaz usled povrede radnih obaveza krivicom zaposlenog
- otkaz usled nepoštovanja radne discipline – zloupotreba bolovanja
- otkaz usled nedostatka potrebnih znanja i iskustva i neostvarivanja rezultata rada
- otkaz u slučaju probnog rada
- tehnološki višak
- postupak otkaza – procedura, rokovi, najčešće greške u praksi
2. Šta sve sporazum o prestanku radnog odnosa treba da sadrži – najčešće greške u praksi
3. Posebna zaštita od otkaza – trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta
4. Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa
- vraćanje na rad, naknada štete, slučajevi iz prakse

Disciplinske mere
1. Vrste disciplinskih mera
- privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade
- novčana kazna
- opomena sa najavom otkaza
2. Postupak izricanja disciplinskih mera
3. Udaljenje zaposlenog sa rada
4. Naknada štete koju zaposleni prouzrokuje poslodavcu
- utvrđivanje postojanja i visine štete
- sudska zaštita

Cene karata

Cena kotizacije iznosi 18.720,00 RSD

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika “Izmene i dopune Zakona o radu”.
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!