Postupak za praćenje rezultata rada i proveru znanja i sposobnosti zaposlenih

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Za poslodavce: kako u praksi sprovesti postupak za praćenje rezultata rada i proveru znanja i sposobnosti zaposlenih?

Pozivamo Vas na interaktivni seminar sa predavačem – advokatom, na kome ćete rešiti najčešća pitanja iz prakse u vezi sa postupkom za praćenje rezultata rada i proveru znanja i sposobnosti zaposlenih:
- Na koji način poslodavci mogu da prate rezultate rada zaposlenih?
- Koji su kriterijumi za utvrđivanje rezultata rada i sposobnosti zaposlenih?
- Da li postoji razlika između postupka za utvrđivanje znanja i sposobnosti zaposlenih tokom trajanja probnog rada i nakon isteka probnog rada?
- Da li poslodavci pravilno sprovode postupak za otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada i neposedovanja odgovarajućih znanja i sposobnosti zaposlenih?
- Ko vodi postupak?
- Koji su obavezni elementi pisanog obaveštenja o nedostacima u radu zaposlenog?
- Da li je obaveštenje moguće dostaviti elektronskim putem zaposlenom?
- Šta se smatra primerenim rokom za otklanjanje nedostataka u radu?
- Da li poslodavac može da izrekne neku od tzv. disciplinskih mera u slučaju neostvarivanja rezultata rada ili neposedovanja odgovarajućih znanja i sposobnosti?
- Kakav je stav sudske prakse po pitanju poništaja rešenja o otkazu od strane poslodavca zbog neostvarivanja rezultata rada i neposedovanja odgovarajućih znanja i sposobnosti zaposlenih?

Ovaj seminar Vam omogućava:
- Pojašnjenja zakonskih mogućnosti poslodavaca i razjašnjenja najčešćih pitanja iz prakse u vezi sa praćenjem rezultata rada i proverom znanja i sposobnosti zaposlenih
- Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA
1) Rezultati rada zaposlenih
- Način praćenja i utvrđivanja rezultata rada zaposlenih;
- Rezultati rada i/ili radni učinak zaposlenih;
- Kriterijumi za ostvarivanje rezultata rada i za utvrđivanje radnog učinka
- Ocena o ostvarivanju rezultata rada kao kriterijum za utvrđivanje viška zaposlenih

2) Provera znanja i sposobnosti zaposlenih
- Provera znanja i sposobnosti zaposlenih tokom trajanja probnog rada i nakon isteka probnog rada;
- Utvrđivanje (ne)posedovanja odgovarajućih znanja i sposobnosti zaposlenih

3) Postupak za otkaz ugovora o radu zaposlenog zbog neostvarivanja rezultata rada i neposedovanja odgovarajućih znanja i sposobnosti
- Pokretanje postupka – propisivanje procedure internim aktima poslodavca, način, redosled koraka, vođenje postupka;
- Vremenski period praćenja rezultata rada i nadzora zaposlenog pre pokretanja postupka
- Dostavljanje pisanog obaveštenja;
- Primereni rok za otklanjanje nedostataka u radu;
- Disciplinske mere u slučaju neostvarivanja rezultata rada ili neposedovanja odgovarajućih znanja i sposobnosti;
- Neostvarivanje rezultata rada ili neposedovanje odgovarajućih znanja i sposobnosti kao otkazni razlog u praksi

Predavač: Ana Popović

Cene karata

Cena seminara: 15.600,00 RSD +PDV

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!