Posrednik - Medijator u oblasti zlostavljanja na radu - mobinga

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

PREDAVAČI:
- Vera Despotović, porodični psihoterapeut i specijalista medijacije
- Tamara Džamonja Ignjatović, klinički psiholog, redovni profesor i specijalista medicinske psihologije

CILJ OBUКE:
Završenom obukom polaznici stiču dodatnu specijalizaciju i licencu koja im omogućava da budu angažovani u rešavanju sporova nastalih povodom zlostavljanja na radu, u sopstvenoj radnoj sredini i po pozivu kod drugih privrednih subjekata.

Ukupno 13 časova nastave omogućava polaznicima da steknu u godišnjem fondu veći broj sati od onih koji su neophodni za obnavljanje dozvole.

Dodatna specijalizacija upisuje se u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije

КOME JE NAMENJENA?
Polaznicima koji su završili osnovnu obuku za posrednike i drugima koji žele da steknu nova znanja iz tematske oblasti, uz napomenu da bez završene osnovne obuke ne mogu dobiti sertifikat o završenoj specijalističkoj obuci.

Učesnicima je obezbeđeno:
- predavanje priznatih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti mobinga,
- radni materijal sa svim neophodnim zakonima i propisima u elektronskom obliku,
- uverenje o završenoj obuci,
- osveženje i savremeno opremljen prostor prilagođen potrebama obuke.

TEME:
- Pojam, karakteristike i manifestacije mobinga: definisanje pojma mobinga
- Specifičnosti ove vrste zlostavljanja na radu, vrste i faze mobinga
- Disbalans u međuljudskim odnosima
- Ponašanja u mobingu psihološke karakteristike žrtve i mobera
- Psihološke, zdravstvene, socijalne i ekonomske posledice mobinga
- Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi s prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu – prevencija, prepoznavanje i procedure u slučajevima zlostavljanja na radu
- Disciplinska, prekršajna i krivičnopravna dimenzija odgovornosti
- Dileme i nedoumice u primeni zakona u postupcima kod poslodavca i u sudskoj praksi
- Uloga lica za podršku
- Medijacija u slučajevima mobinga: osnovne karakteristike postupka
- Ciljevi, prednosti postupka
- Predstavljanje faza postupka
- Pripreme za medijaciju
- Preduslovi za otpočinjanje medijacije
- Uloga medijatora u slučajevima mobinga
- Prvi odvojeni razgovori sa učesnicima u postupku
- Praktična vežba – simulacija medijacije u slučaju mobinga
- Početak medijacije – zajednički sastanak
- Uvodna reč medijatora
- Praktična vežba – simulacija medijacije u slučaju mobinga
- Postupak medijacije u slučajevima mobinga – nastavak procesa – neprekinuto vreme
- Razmena i razjašnjenje, fokus na povredu
- Identifikovanja i strukturisanje problema i agende pregovaranja
- Identifikovanje pozicija, interesa i potreba
- Praktična vežba – simulacija medijacije u slučaju mobinga, II deo
- Postupak medijacije u slučajevima mobinga – nastavak procesa: podsticanje strana na iznalaženje opcija za sporazum i predloga sporazuma
- Vrednovanje opcija i postizanje sporazuma
- Formulisanje i zaključivanje sporazuma, specifičnosti sadržaja sporazuma
- Praktična vežba – simulacija medijacije u slučaju mobinga, II deo
- Specifične veštine medijatora za posredovanje u slučajevima mobinga: prevencija mobinga
- Evaluacija procesa simulacije obuhvata stepen usvojenih znanja i veština i kvalitet njihove primene u simulaciji procesa kroz fidbek učesnika i trenera.

Prijave na telefon: 011/30-60-527, 30-60-331 ili na e-mail: seminar@slglasnik.com

Cene karata

Кotizacija iznosi 15.000,00 RSD + PDV 20% po učesniku.

Polaznicima koji su završili osnovnu obuku za posrednike u Službenom glasniku odobrava se popust od 20% za specijalističku obuku

Izvor: slglasnik.com