Posrednik - Medijator u oblasti zlostavljanja na radu - mobinga

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
PREDAVAČI:

- Vera Despotović, porodični psihoterapeut i specijalista medijacije

- Tamara Džamonja Ignjatović, klinički psiholog, redovni profesor i specijalista medicinske psihologijeCILJ OBUКE:

Završenom obukom polaznici stiču dodatnu specijalizaciju i licencu koja im omogućava da budu angažovani u rešavanju sporova nastalih povodom zlostavljanja na radu, u sopstvenoj radnoj sredini i po pozivu kod drugih privrednih subjekata.Ukupno 13 časova nastave omogućava polaznicima da steknu u godišnjem fondu veći broj sati od onih koji su neophodni za obnavljanje dozvole.Dodatna specijalizacija upisuje se u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike SrbijeКOME JE NAMENJENA?

Polaznicima koji su završili osnovnu obuku za posrednike i drugima koji žele da steknu nova znanja iz tematske oblasti, uz napomenu da bez završene osnovne obuke ne mogu dobiti sertifikat o završenoj specijalističkoj obuci.Učesnicima je obezbeđeno:

- predavanje priznatih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti mobinga,

- radni materijal sa svim neophodnim zakonima i propisima u elektronskom obliku,

- uverenje o završenoj obuci,

- osveženje i savremeno opremljen prostor prilagođen potrebama obuke.TEME:

- Pojam, karakteristike i manifestacije mobinga: definisanje pojma mobinga

- Specifičnosti ove vrste zlostavljanja na radu, vrste i faze mobinga

- Disbalans u međuljudskim odnosima

- Ponašanja u mobingu psihološke karakteristike žrtve i mobera

- Psihološke, zdravstvene, socijalne i ekonomske posledice mobinga

- Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi s prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu – prevencija, prepoznavanje i procedure u slučajevima zlostavljanja na radu

- Disciplinska, prekršajna i krivičnopravna dimenzija odgovornosti

- Dileme i nedoumice u primeni zakona u postupcima kod poslodavca i u sudskoj praksi

- Uloga lica za podršku

- Medijacija u slučajevima mobinga: osnovne karakteristike postupka

- Ciljevi, prednosti postupka

- Predstavljanje faza postupka

- Pripreme za medijaciju

- Preduslovi za otpočinjanje medijacije

- Uloga medijatora u slučajevima mobinga

- Prvi odvojeni razgovori sa učesnicima u postupku

- Praktična vežba – simulacija medijacije u slučaju mobinga

- Početak medijacije – zajednički sastanak

- Uvodna reč medijatora

- Praktična vežba – simulacija medijacije u slučaju mobinga

- Postupak medijacije u slučajevima mobinga – nastavak procesa – neprekinuto vreme

- Razmena i razjašnjenje, fokus na povredu

- Identifikovanja i strukturisanje problema i agende pregovaranja

- Identifikovanje pozicija, interesa i potreba

- Praktična vežba – simulacija medijacije u slučaju mobinga, II deo

- Postupak medijacije u slučajevima mobinga – nastavak procesa: podsticanje strana na iznalaženje opcija za sporazum i predloga sporazuma

- Vrednovanje opcija i postizanje sporazuma

- Formulisanje i zaključivanje sporazuma, specifičnosti sadržaja sporazuma

- Praktična vežba – simulacija medijacije u slučaju mobinga, II deo

- Specifične veštine medijatora za posredovanje u slučajevima mobinga: prevencija mobinga

- Evaluacija procesa simulacije obuhvata stepen usvojenih znanja i veština i kvalitet njihove primene u simulaciji procesa kroz fidbek učesnika i trenera.Prijave na telefon: 011/30-60-527, 30-60-331 ili na e-mail: seminar@slglasnik.com

Cene

Кotizacija iznosi 15.000,00 RSD + PDV 20% po učesniku.

Polaznicima koji su završili osnovnu obuku za posrednike u Službenom glasniku odobrava se popust od 20% za specijalističku obuku

Izvor: slglasnik.com