Poslovno pregovaranje

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Program Poslovno pregovaranje je jedan od modula Profesionalnog MBA (PMBA) programa. Ukoliko se odlučite za pohađanje dodatnih modula možete steći PMBA diplomu i zvanje MBA. Pohađanje Profesionalnog MBA programa je opciono.

Program Poslovno pregovaranje će vam pružiti alate kako biste mogli da efikasno definišete ključne pregovaračke tačke, identifikujete pregovaračke mogućnosti kada ih drugi ne vide, prepoznate različite modele manipulacije i adekvatno reagujete, vučete mudre poteze čak i kada je vaša pozicija naizgled slabija od druge strane u pregovorima, prevaziđete otpor i “prodate” svoje predloge pregovarate poštujući etiku i, gradeći dugoročno dobre odnose sa drugom stranom i prepoznate kada je najbolji trenutak za finalnu ponudu.
Polaznici programa

Pregovaranje se dešava u raznim oblicima, kako u društvenim, tako i u poslovnim situacijama. Stoga, ciljna grupa ovog programa je široka, a program je namenjen svima koji u svom okruženju komuniciraju, zastupaju svoje stavove i stavove organizacije i uspešnim pregovaranjem žele da efikasnije postižu zacrtane ciljeve.

Teme programa
- Osnove pregovaranja
- Elementi i procesi pregovaranja
- Priprema za pregovore
- Interno pregovaranje (unutar poslovnih organizacija)
- Pregovarački odnos dobavljač-klijent
- Strategije i stilovi u pregovaranju
- Moć u pregovaranju
- Emocije u pregovaranju
- Međukulturno pregovaranje
- Stilovi i tipovi pregovarača
- Komunikacija i pregovaranje

Predavač: Dr Bojan Kostadinović

Cene karata

48.000,00 RSD

Napomena: Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.