Poslovno pregovaranje

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Pregovaranje se uči kroz praksu. Program Poslovno pregovaranje će vam pružiti alate za definisanje ključnih pregovaračkih tačaka, identifikovanje pregovaračkih mogućnosti kada ih drugi ne vide, prepoznavanje različitih modela manipulacije i adekvatno reagovanje.Učesnici će naučiti principijalno pregovaranje, win – win, harvardski model, poštujući etiku, gradeći dugoročno dobre odnose sa drugom stranom.Učesnici programa

Ciljna grupa ovog programa je široka, a program je namenjen svima koji u svom okruženju komuniciraju, zastupaju svoje stavove i stavove organizacije i uspešnim pregovaranjem žele da efikasnije postižu zacrtane ciljeve.Teme programa

- Osnove pregovaranja

- Elementi i proces pregovaranja

- Priprema za pregovore

- Interno pregovaranje (unutar poslovnih organizacija)

- Pregovarački odnos dobavljač-klijent

- Strategije i stilovi u pregovaranju

- Moć u pregovaranju

- Emocije u pregovaranju

- Međukulturno pregovaranje

- Stilovi i tipovi pregovarača

- Komunikacija i pregovaranjePredavač: Dr Bojan Kostadinović

Cene

40.000,00 RSD + PDV
Napomena: Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.