Poslovno pregovaranje

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Pregovaranje se uči kroz praksu. Program Poslovno pregovaranje će vam pružiti alate za definisanje ključnih pregovaračkih tačaka, identifikovanje pregovaračkih mogućnosti kada ih drugi ne vide, prepoznavanje različitih modela manipulacije i adekvatno reagovanje.

Učesnici će naučiti principijalno pregovaranje, win – win, harvardski model, poštujući etiku, gradeći dugoročno dobre odnose sa drugom stranom.

Učesnici programa
Ciljna grupa ovog programa je široka, a program je namenjen svima koji u svom okruženju komuniciraju, zastupaju svoje stavove i stavove organizacije i uspešnim pregovaranjem žele da efikasnije postižu zacrtane ciljeve.

Teme programa
- Osnove pregovaranja
- Elementi i proces pregovaranja
- Priprema za pregovore
- Interno pregovaranje (unutar poslovnih organizacija)
- Pregovarački odnos dobavljač-klijent
- Strategije i stilovi u pregovaranju
- Moć u pregovaranju
- Emocije u pregovaranju
- Međukulturno pregovaranje
- Stilovi i tipovi pregovarača
- Komunikacija i pregovaranje

Predavač: Dr Bojan Kostadinović

Cene karata

40.000,00 RSD + PDV
Napomena: Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.