Poslovno odlučivanje u okviru CRM-a

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
Koji proces odlučivanja moramo proći da bi smo odredili pravi pravac razvoja naše CRM strategije.Decision Science je jedan put ali imamo i onaj “osećaj” u stomaku koji nam govori suprotno od brojki i slova na papiru.Kako se opredeliti... Na konkretnom primeru prolazimo kroz proces poslovnog odlučvanja potreban za razvoj dobre CRM strategije.KRATKA BIOGRAFIJA O PREDAVAČU

Danijela Bjelakovic je nezavisni konsultant i bavi se implementacijama CRM strategija poslednjih 10 godina. Ima 20 godina iskustva implementiranja globanih poslovnih strategija u Severnoj Americi. Iskustvo je stekla radeći za veliku konsultantsku kuću Andersen Consulting u ulogama Senior Consultanta,a potom za American Express, Scotiabank u Kanadi i mnogim drugim u ulogama Direktora. U Srbiji je radila na implementaciji CRM softvera za javni sektor , potom kao predavač i konsutant za Informatiku, Srbija.Održavala je predavanja na temu CRM-a na konferenciji Microsofta #tarabica i kao gost predavač na Singidunumu.

Osnovne studije računarstva i ekonomije je zavrsila u Kanadi na Univerzitetu Toronto, Kanada 1998 godine na jednoj od najboljih katedri za ekonomiju u svetu.2006 godine ostvaruje i MBA za Menadžere na Rotman School of Business u Torontu, Kanada. Ima licencu Microsoft Certified Trainer.Danijelu možete i direktno kontaktirati za zakazivanje konsultacija na mob 060 40 200 65 ili kontakt email dbjelakovic@orelius-consulting.com.

Cene

Cena predavanja je 24,000 RSD