Poslovne finansije u marketingu

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Kritičari marketing profesionalce često označavaju kao kreativne i inovativne ljude koji žele da potroše novac preduzeća bez brige o tome da li je to trošenje efektivno ili efikasno.Finansije su jezik biznisa. Finansijski direktori, izvršni direktori, odbor direktora i investitori su zainteresovani za:

- EBITDA,

- ROI,

- FCF.S druge strane marketing je mašina za rast. A očekivanja o rastu imaju veliki uticaj na tržišnu vrednost preduzeća.Da bi se ostvarila osnovna svrha postojanja preduzeća a to je kreiranje dodate vrednosti marketing i finansije često moraju da govore istim jezikom. Marketari takođe treba da znaju da prevedu jezik marketinga i njegove mere u jezik finansija.Pretpostavimo da je marketing tim osmislio priču o brendu i taj video ima mnogo pregleda i sviđanja na kanalu YouTube. Finansijski direktor koji treba da odobri sredstva za marketing kampanju će reći to je lepo ali da li će to uticati na povećanje novčanih tokova. Zahtev bi bio svakako kompletniji kada bi bio dopunjen i sa projekcijama o rastu prihoda, uticaju na EBITDA, ROI, FCF, itd, neke marketing kampanje.Ciljna grupa:

Marketing profesionalci zaposleni u sektoru prodaje i marketinga, menadžeri, i svi ostali zainteresovani.Cilj treninga:

Poboljšanje finansijskih znanja marketing profesionalaca.Teme:

- Neto dobitak i stopa neto dobitka (Return on sales - ROS)

- Prinos na investicije (Return on Investment – ROI)

- Ekonomski dobitak (EVA)

- EBITDA i FCF

- Investicione kriterijumi: period povrata, neto sadašnja vrednost – NPV, interna stopa prinosa – IRR

- Merenje marketing profitabilnosti (marketing profit, marketing kontribucioni dobitak, benčmarking analiza marketing profitabilnosti)

- Prinos na investicije u marketing (Return on Marketing Investment – ROMI)

- Dodata ekonomska vrednost pomoću marketinga (Economic Value Added of Marketing – EVAM)Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- Bolje razume finansijske mere;

- Razume uticaj marketing varijabli na finansijske performanse;

- Razume i primeni investicione kriterijume – period povrata, NPV, IRR;

- Prepozna važnost principa kreiranja dodate vrednosti za vlasnike u marketingu;

- Obračuna i analizira pokazatelje marketing profitabilnosti.Predavač:

Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene

Kotizacija iznosi 23.640,00 RSD