Poslovna simulacija - Beograd

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
GM Konsalting po ekskluzivnoj licenci Business Today International vas poziva da doživite jedinstveno trening iskustvo prijavom na dvodnevnu Poslovnu Simulaciju Managing Business Today ™.Trening će se održati:

09-10. februar 2018. – Kragujevac, Hotel Ema

22-23. februar 2018. – Vrnjačka Banja, Solaris resort

01-02. mart 2018. – Beograd (lokacija će biti naknadno objavljena)Šta je poslovna simulacija?

Managing business today™ simulacija je trening koji se sprovodi po principu igre monopol i obezbeđuje maksimalnu interaktivnost svakog učesnika. Pri tome, učenje kroz ovakav inovativan metod je veoma zabavno i razvija takmičarski duh i timski rad kod učesnika.Učesnici su podeljeni u timove i svaki tim upravlja svojim preduzećem. Timovi se međusobno takmiče za ostvareno veće tržišno učešće i bolje rezultate poslovanja. Praćenjem realnog poslovnog procesa, učesnici donose sve odluke, koje se tipično konfrotiraju tokom poslovanja, kao što su: investiranje u istraživanje tržišta, osvajanje novih tržišta, regrutovanje i obuka novih zaposlenih, nabavka sirovina, razvoj novih proizvoda, učešće na tenderima, donošenje raznih odluka o investiranju i sl. Timovi prolaze kroz razne poslovne cikluse, pri čemu se na kraju svakog vrši analiza poslovanja i sastavljanje finansijskih izveštaja.Tokom programa, proces učenja kroz simulaciju povezan je sa stvarnim radnim uslovima i situacijama. Sva računovodstvena dokumentacija je pojednostavljena ali formalno i tehnički prilagođena dokumentaciji koje preduzeće inače koristi.Koje veštine će učesnici razviti?

- Rešavanje problema-veštine analitičkog razmišljanja i identifikacija problema, procena relevantnih informacija da se razviju najbolje opcije i primene adekvatna rešenja;

- Rasuđivanje i donošenje odluka kroz izbor najboljeg rešenja obzirom na troškove i koristi potencijalnih aktivnosti;

- Učenje iz grešaka i ponavljanja-situaciono učenje;

- Praktična primena teorijskog znanja naučenog kroz tradicionalne metode;

- Duže zadržavanje znanja dobijenog kroz aktivni process učenja.

- Kome je namenjena poslovna simulacija ?

- Direktorima/vlasnicima malih i srednjih preduzeća, svim nivoima menadžmenta velikih firmi, rukovodiocima različitih službi – nabavka, prodaja, proizvodnja, marketing, interna revizija, ljudski resursi. Za učešće na treningu nije neophodno predznanje iz oblasti poslovnih finansija i računovodstva.Tokom učešća na inovativnoj dvodnevnoj simulaciji možete naučiti:

- Kako da sagledate celokupan poslovni proces i medjuzavisnost svih sektora jedne kompanije;

- Kako odluke jednog sektora utiču na poslovanje ostalih sektora i posebno na ukupan poslovni rezultat;

- Kako se svakodnevne aktivnosti reflektuju na poslovni rezultat, odnosno na profitabilnost, likvidnost i obrtni kapital;

- Kako da lakše tumačite pokazatelje poslovanja iz finansijskih izveštaja i koristite za bolje donošenje odluka;

- Kako sagledati sve troškove, a posebno one skrivene, na koje se ne obraća dovoljno pažnje;

- Kako strateški upravljati budžetom i obrtnim kapitalom;

- Donošenje i implementaciju odluka kao i procenu uticaja tih odluka u širem poslovnom kontekstu;

- Kako odluke utiču na: različite funkcionalne oblasti, raspodelu i korišćenje ograničenih resursa, aktivnosti konkurencije i poslovne performanse;

- Kako identifikovati i meriti ključne pokretače poslovnih performansi, tržišnih mogućnosti i primene marketing strategija;

- Kako upravljati troškovima, obavezama i potraživanjima i njihov uticaj na tokove gotovine .Veličina grupe: Do 12 učesnika.Fasilitatori: Gordana Matović i Lena Radosavljević, master treneri poslovnih simulacijaDodatne informacije

Ukoliko ste zainteresovani možemo obezbediti “in-house” treninge za vašu kompaniju, na srpskom ili engleskom jeziku.Da bi ste se prijavili na trening pošaljite popunjeni obrazac za prijavu na mail office@gmkonsalting.com

Cene

Kotizacija je 39.000,00 RSD, za rezervacije do 01. februara 2018. godine – 35.400,00 RSD.
- Kotizacija uključuje učešće u dve celodnevne simulacije/radionice, materijal za simulaciju, osveženje u pauzama
- U slučaju dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo popust od 10% za drugog i svakog narednog polaznika
- Svi učesnici dobijaju sertifikat Business Today International o učestvovanju na simulaciji