Poslovna ekonomija

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Program Poslovna ekonomija ima za cilj da obuči učesnike o oblastima makro i mikroekonomije, prvenstveno iz praktičnog ugla. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa trendovima i izazovima makroekonomije Srbije, regiona i sveta.Ključne tematske oblasti koje će biti pokrivene programom su: oblasti troškova preduzeća, formiranja cena i implikacija različitih tržišnih struktura za poslovno odlučivanje.Program modula se zasniva na prezentaciji koncepata, mehanizama, podataka i implikacija ekonomskih tokova na preduzeće, sučeljavanju mišljenja i interakciji s polaznicima, kao i posebnim studijama slučajeva različitih oblasti ekonomije.Učesnici programa

Modul Poslovna ekonomija namenjen je menadžerima srednjeg i višeg nivoa, onima koji u radu treba da poznaju makro i mikro ekonomske koncepte, mehanizme i podatke. Modul je važan za sve koji u svom poslovanju treba da primene i projektuju različite ekonomske agregate i varijable, od pokazatelja privredne snage (BDP), do kamatnih stopa, inflacije i drugih. Takođe, osnovne oblasti mikroekonomije, poznavanje različitih koncepata troškova, formiranja cena i analiza stanja na tržištu, pomažu u donošenju poslovnih odluka kojima se opredeljuju prihodi i rashodi preduzeća.Teme

- Poslovna ekonomija – makro i mikro

- Makroekonomija Srbije, regiona i sveta

- Poslovanje privrednih subjekata

- Upravljanje troškovima i prelomna tačka rentabiliteta

- Formiranje i politika cena

- Poslovni indikatori uspešnosti poslovnih subjekata i konkurenataPredavači: Vladimir Vučković i Sanja Vučković.

Cene

80.000,00 RSD + PDV
U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno.
Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.