Portfolio upravljanje projektima

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Projektni, programski, strateški menadžeri, rukovodioci PMO kancelarija
Trajanje: 2 dana (16 sati)

Sadržaj kursa:

Uvod:
- Sagledavanje „Velike slike“ – Pozicija Portfolija u organizaciji i veza sa Strategijom;
- Šta je “Portfolio” i koja je razlika između “Portfolija” i “Programa”?
- Tipovi Programa koji mogu biti zastupljeni u preduzeću;
- Grupisanje Projekata u Programe i Portfolie;
- Uklapanje Portfolija, Programa i Projekta u preduzeću;
- Poređenje Vaše prakse i definicija najbolje prakse.

Pravljenje portfolija:
- Identifikacija i analiza Portfolija i Programa projekata u okviru Vašeg preduzeća;
- Izbor “najboljeg projekta”;
- Alati i pristupi odabira projekta;
- Određivanje projektne selekcije;
- Portfolio autorizacija i prioriteti Programa i Projekata u okviru Portfolija;
- Pravilo upravljanja Portfolijima;
- Kritični faktori uspeha za uspešno upravljanje portfolijima.

Pregled različitih PMO modela:
- Od “Project Office” do “Centre of Excellence;
- PMO kao funkcija dodatne vrednosti;
- PMO u Vašem preduzeću i njegove funkcije.

PMO strategija:
- Plan razvoja Portfolio menadžmenta u Vašem preduzeću;
- Prikupljanje inicijalnih informacija o portfolijima;
- Definisanje ciljeva i resursa;
- Povezivanje projekata, ciljeva i resursa;
- Definisanje strateških resursa preduzeća;
- Određivanje prioritetnih projekata na osnovu definisanih kriterijuma;
- Portfolio balans;
- Uloga softverskih alata za upravljanje projektnim portfoliom;
- Zaključci.

Cene karata

Cena kursa je 57.600,00

Izvor: cpm.rs