Portfolio upravljanje projektima

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Polaznici: Projektni, programski, strateški menadžeri, rukovodioci PMO kancelarija

Trajanje: 2 dana (16 sati)Sadržaj kursa:Uvod:

- Sagledavanje „Velike slike“ – Pozicija Portfolija u organizaciji i veza sa Strategijom;

- Šta je “Portfolio” i koja je razlika između “Portfolija” i “Programa”?

- Tipovi Programa koji mogu biti zastupljeni u preduzeću;

- Grupisanje Projekata u Programe i Portfolie;

- Uklapanje Portfolija, Programa i Projekta u preduzeću;

- Poređenje Vaše prakse i definicija najbolje prakse.Pravljenje portfolija:

- Identifikacija i analiza Portfolija i Programa projekata u okviru Vašeg preduzeća;

- Izbor “najboljeg projekta”;

- Alati i pristupi odabira projekta;

- Određivanje projektne selekcije;

- Portfolio autorizacija i prioriteti Programa i Projekata u okviru Portfolija;

- Pravilo upravljanja Portfolijima;

- Kritični faktori uspeha za uspešno upravljanje portfolijima.Pregled različitih PMO modela:

- Od “Project Office” do “Centre of Excellence;

- PMO kao funkcija dodatne vrednosti;

- PMO u Vašem preduzeću i njegove funkcije.PMO strategija:

- Plan razvoja Portfolio menadžmenta u Vašem preduzeću;

- Prikupljanje inicijalnih informacija o portfolijima;

- Definisanje ciljeva i resursa;

- Povezivanje projekata, ciljeva i resursa;

- Definisanje strateških resursa preduzeća;

- Određivanje prioritetnih projekata na osnovu definisanih kriterijuma;

- Portfolio balans;

- Uloga softverskih alata za upravljanje projektnim portfoliom;

- Zaključci.

Cene

Cena kursa je 57.600,00

Izvor: cpm.rs