Porez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Postizanje značajnih poreskih ušteda je moguće pravilnom primenom rešenja iz člana 40 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i rešenjima sadržanim u Ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Međutim, da bi ste postigli uštede neophodno je da:
- znate kada postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku, kada ne;
- znate sa kojim sve zemljama imamo zaključene sporazume o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;
- znate da kod poreza po odbitku, ugovori mogu da sadrže drugačije definicije, pa je i tumačenje različito;
- razumete odnose između domaćeg i međunarodnog pravnog okvira koji uređuje oblast poreza po odbitku;
- znate kriterijume za određivanje koje usluge se smatraju oporezivim porezom po odbitku
- znate kako se osloboditi plaćanja poreza po odbitku u celosti odnosno delimično (konkretni saveti i primeri)i sl.

Vaš predavač je Dejan Dabetić koji je pregovarao za Srbiju većinu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, i koji će vam pomoći da razrešite nedomice i iznađete rešenje za vaše slučajeve. Trening je interaktivan, stoga tokom celog trajanja traje diskusija sa predavačem.

Teme:
- Rezidentnost– aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti, problemi u praksi, načini rešavanja dvojne rezidentnosti i dr.);
- Oporezivanje stalne poslovne jedinice;
- Zakupnine za filmove, zakup opreme, softverska plaćanja, zakup opreme iz inostranstva kao autorska naknada i dr.;
- Oporezivanje kapitalnog dobitka – porez po rešenju, umesto poreza po odbitku;
- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja:
- slobodnih profesija;
- zarada;
- naknada direktora;
- usluga Vladi;
- studenata i profesora;
- imovine;
- diplomatskih i konzularnih predstavnika;
- Metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti i problemi u praksi (primena metoda kredita samo za povezana lica);
- Usluge pružene u Srbiji ili inostranstvu kao predmet oporezivanja;
- Kamata koja se isplaćuje (ne)povezanim nerezidentnim kompanijama; 
- Zakup nepokretnosti u Srbiji od zakupodavca stranog lica; 
- Porez po odbitku i ogranci;
- Primena Multilateralne konvencije od 1. januara 2019.;
- Naknadno dostavljanje potvrde o rezidentnosti i pravo na povraćaj poreza.

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Samostalno primenjuje i tumači odredbe zaključenih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i na taj način korektno izvršava svoje zakonom propisane poreske obaveze.

Predavač:
- Dejan Dabetić, Viši savetnik u Ministarstvu finansija – šef delegacije Vlade Republike Srbije u pregovorima radi zaključenja ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa svim državama. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. U svojstvu zvaničnog predstavnika Republike Srbije, kao predavač, učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka iz materije izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Cene karata

Cena treninga iznosi 23.880,00 RSD