Porez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Postizanje značajnih poreskih ušteda je moguće pravilnom primenom rešenja iz člana 40 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i rešenjima sadržanim u Ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.Međutim, da bi ste postigli uštede neophodno je da:

- znate kada postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku, kada ne;

- znate sa kojim sve zemljama imamo zaključene sporazume o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;

- znate da kod poreza po odbitku, ugovori mogu da sadrže drugačije definicije, pa je i tumačenje različito;

- razumete odnose između domaćeg i međunarodnog pravnog okvira koji uređuje oblast poreza po odbitku;

- znate kriterijume za određivanje koje usluge se smatraju oporezivim porezom po odbitku

- znate kako se osloboditi plaćanja poreza po odbitku u celosti odnosno delimično (konkretni saveti i primeri)i sl.Vaš predavač je Dejan Dabetić koji je pregovarao za Srbiju većinu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, i koji će vam pomoći da razrešite nedomice i iznađete rešenje za vaše slučajeve. Trening je interaktivan, stoga tokom celog trajanja traje diskusija sa predavačem.Teme:

- Rezidentnost– aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti, problemi u praksi, načini rešavanja dvojne rezidentnosti i dr.);

- Oporezivanje stalne poslovne jedinice;

- Zakupnine za filmove, zakup opreme, softverska plaćanja, zakup opreme iz inostranstva kao autorska naknada i dr.;

- Oporezivanje kapitalnog dobitka – porez po rešenju, umesto poreza po odbitku;

- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja:

- slobodnih profesija;

- zarada;

- naknada direktora;

- usluga Vladi;

- studenata i profesora;

- imovine;

- diplomatskih i konzularnih predstavnika;

- Metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti i problemi u praksi (primena metoda kredita samo za povezana lica);

- Usluge pružene u Srbiji ili inostranstvu kao predmet oporezivanja;

- Kamata koja se isplaćuje (ne)povezanim nerezidentnim kompanijama; 

- Zakup nepokretnosti u Srbiji od zakupodavca stranog lica; 

- Porez po odbitku i ogranci;

- Primena Multilateralne konvencije od 1. januara 2019.;

- Naknadno dostavljanje potvrde o rezidentnosti i pravo na povraćaj poreza.Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno primenjuje i tumači odredbe zaključenih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i na taj način korektno izvršava svoje zakonom propisane poreske obaveze.Predavač:

- Dejan Dabetić, Viši savetnik u Ministarstvu finansija – šef delegacije Vlade Republike Srbije u pregovorima radi zaključenja ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa svim državama. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. U svojstvu zvaničnog predstavnika Republike Srbije, kao predavač, učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka iz materije izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Cene

Cena treninga iznosi 23.880,00 RSD