Porez na dobit - Tekući i odloženi porezi

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
MRS 12- “Porezi na dobitak“ je već godinama u primeni u našoj zemlji.

Međutim dileme i rasprave oko toga da li uopšte treba izveštavati o odloženim porezima i u kojoj meri njihovo iskazivanje omogućava realniju procenu perfomansi poslovanja još uvek traju.Na brojnim primerima iz prakse kao i na različitim kratkim studijama slučajeva učesnici će imati priliku da na interaktivan način nauče i/ili unaprede stručna znanja u vezi ovog standarda, da znaju da ih primene u praksi, kao i da reše sve probleme i nedoumice sa kojima se susreću svakodnevno u praksi.Ciljna grupa:

Finansijski direktori, šefovi računovodstva, lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja, kao i svi ostali zaposleni u finansijskoj funkciji privrednog društva.Cilj treninga:

Razumevanje i praktična primena MRS 12 prilikom pripreme finansijskih izveštaja i budućih planova i projekcija.Teme:

- Razlika između tekućih i odloženih poreza;

- Šta su privremene razlike i koja je njihova uloga?;

- Najčešći osnovi u praksi za obračun odloženih poreza?;

- Da li se odloženi porezi prikazuju u poreskoj prijavi?;

- Kada se priznaju odložena poreska sredstva, a kada odložene poreske obaveze?;

- Kada je dozvoljeno netiranje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza?;

- Implikacije odloženih poreza na buduće transakcije i stavke koje će biti iskazane u finansijskim izveštajima;

- Analiza specifičnih pitanja odloženih poreza i identifikovanje eventualnih rešenja.Po završetku polaznik je osposobljen da:

- Primeni zahteve i principe MRS 12 prilikom pripreme finansijskih izveštaja i budućih planova i projekcija;

- Identifikuje stalne i privremene razlike;

- Prepozna sve osnove za obračun odloženih poreza u svojim tekućim finansijskim transakcijama;

- Identifikuje implikacije odloženih poreza na buduće transakcije i stavke koje će biti iskazane u finansijskim izveštajima.Predavač:

Jelena Kulezić, direktor firme KULEZIĆ & CONSULTATION d.o.o. Beograd, kapitalizujući na bogatom znanju, stečenom tokom 17 godina iskustva u revizijama i konsultanskim uslugama za preko 150 multinacionalnih i domaćih kompanija iz raznih industrija, uključujući telekomunikacije, proizvodnju diversifikovanih proizvoda, građevinsku industriju, tehnološki sektor, maloprodaju i veleprodaju, medije, osiguranje i druge industrije.

Cene

Cena obuke iznosi 16.700,00 RSD + PDV