Porez na dobit - Tekući i odloženi porezi

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

MRS 12- “Porezi na dobitak“ je već godinama u primeni u našoj zemlji.
Međutim dileme i rasprave oko toga da li uopšte treba izveštavati o odloženim porezima i u kojoj meri njihovo iskazivanje omogućava realniju procenu perfomansi poslovanja još uvek traju.

Na brojnim primerima iz prakse kao i na različitim kratkim studijama slučajeva učesnici će imati priliku da na interaktivan način nauče i/ili unaprede stručna znanja u vezi ovog standarda, da znaju da ih primene u praksi, kao i da reše sve probleme i nedoumice sa kojima se susreću svakodnevno u praksi.

Ciljna grupa:
Finansijski direktori, šefovi računovodstva, lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja, kao i svi ostali zaposleni u finansijskoj funkciji privrednog društva.

Cilj treninga:
Razumevanje i praktična primena MRS 12 prilikom pripreme finansijskih izveštaja i budućih planova i projekcija.

Teme:
- Razlika između tekućih i odloženih poreza;
- Šta su privremene razlike i koja je njihova uloga?;
- Najčešći osnovi u praksi za obračun odloženih poreza?;
- Da li se odloženi porezi prikazuju u poreskoj prijavi?;
- Kada se priznaju odložena poreska sredstva, a kada odložene poreske obaveze?;
- Kada je dozvoljeno netiranje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza?;
- Implikacije odloženih poreza na buduće transakcije i stavke koje će biti iskazane u finansijskim izveštajima;
- Analiza specifičnih pitanja odloženih poreza i identifikovanje eventualnih rešenja.

Po završetku polaznik je osposobljen da:
- Primeni zahteve i principe MRS 12 prilikom pripreme finansijskih izveštaja i budućih planova i projekcija;
- Identifikuje stalne i privremene razlike;
- Prepozna sve osnove za obračun odloženih poreza u svojim tekućim finansijskim transakcijama;
- Identifikuje implikacije odloženih poreza na buduće transakcije i stavke koje će biti iskazane u finansijskim izveštajima.

Predavač:
Jelena Kulezić, direktor firme KULEZIĆ & CONSULTATION d.o.o. Beograd, kapitalizujući na bogatom znanju, stečenom tokom 17 godina iskustva u revizijama i konsultanskim uslugama za preko 150 multinacionalnih i domaćih kompanija iz raznih industrija, uključujući telekomunikacije, proizvodnju diversifikovanih proizvoda, građevinsku industriju, tehnološki sektor, maloprodaju i veleprodaju, medije, osiguranje i druge industrije.

Cene karata

Cena obuke iznosi 16.700,00 RSD + PDV