Porez na dobit pravnih lica – novi pravilnici

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
U julu 2019. usvojeni su novi pravilnici kojima je konkretno uređeno koji rashodi se priznaju u dvostrukom iznosu u poreskom bilansu, koje prihode možete da isključite iz poreske osnovice poreza na dobit kao i na koji način se priznaju ulaganja u kapital privrednih društava koja obavljaju inovacionu delatnost.- Imate registrovano autorsko delo ili patent i po tom osnovu ostvarujete prihode?

- Imate troškove istraživanja i razvoja novih proizvoda, poboljšanja materijala, uređaja, procesa, sistema ili usluga?

- Ulažete kapital u start-up?Usvajanjem novih pravilnika uređen je način na koji se ostvaruju umanjenja poreza na dobit po tom osnovu.U saradnji sa stručnjakom u oblasti poreskog savetovanja u vezi sa porezom na dobit, organizujemo interaktivni seminar koji će Vam dati odgovore, između ostalih, i na sledeća pitanja:Koji poslovi se smatraju istraživanjem i razvojem?

Koje izdatke možete evidentirati u dvostrukom iznosu u svrhu ostvarivanja poreskog kredita?

Kako umanjiti osnovicu poreza na dobit po osnovu prihoda ostvarenog od autorskog dela, patenta i licence?

Kako ostvarujete pravo na poreski kredit po osnovu ulaganja u kapital privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost?

Koje evidencije ste dužni da vodite da biste ostvarili umanjenje poreza na dobit?Ovaj seminar Vam omogućava:

- Sticanje neophodnih znanja za primenu poreskih podsticaja koji se prvi put uvode na ovaj način u Srbiji

- Pripremu da na vreme prepoznate da li imate pravo na korišćenje novih poreskih podsticaja, na koji način ostvarujete to pravo i ustanovite neophodne evidencije za ostvarivanje prava na umanjenje poreza na dobit

- Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere iz prakse i razmenu iskustava.TEME SEMINARA:

- Uslovi za ostvarivanje prava na poreski kredit po osnovu ulaganja u kapital privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost

- Sadržaj i način popunjavanja obrazaca UID-1, UID-2 i PK-5

- Troškovi istraživanja i razvoja

- Način priznavanja troškova istraživanja i razvoja u dvostrukom iznosu

- Obavezna dokumentacija uz Poreski bilans u vezi priznavanja troškova istraživanja i razvoja u dvostrukom iznosu

- Propisane evidencije o iznosima troškova istraživanja i razvoja

- Kvalifikovani prihod koji se izuzima iz poreske osnovice

- Kvalifikovani rashod

- Obrazac OKP

- Potrebna dokumentacija za izuzimanje kvalifikovanog prihoda iz poreske osnovice

- Praktični primeri

- Pitanja i odgovoriKOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Privrednicima, direktorima, rukovodiocima poreskih i finansijskih sektora, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa novim mogućnostima za umanjenje poreza na dobit.

Cene

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD