Porez na dobit pravnih lica – novi pravilnici

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

U julu 2019. usvojeni su novi pravilnici kojima je konkretno uređeno koji rashodi se priznaju u dvostrukom iznosu u poreskom bilansu, koje prihode možete da isključite iz poreske osnovice poreza na dobit kao i na koji način se priznaju ulaganja u kapital privrednih društava koja obavljaju inovacionu delatnost.

- Imate registrovano autorsko delo ili patent i po tom osnovu ostvarujete prihode?
- Imate troškove istraživanja i razvoja novih proizvoda, poboljšanja materijala, uređaja, procesa, sistema ili usluga?
- Ulažete kapital u start-up?

Usvajanjem novih pravilnika uređen je način na koji se ostvaruju umanjenja poreza na dobit po tom osnovu.

U saradnji sa stručnjakom u oblasti poreskog savetovanja u vezi sa porezom na dobit, organizujemo interaktivni seminar koji će Vam dati odgovore, između ostalih, i na sledeća pitanja:

Koji poslovi se smatraju istraživanjem i razvojem?
Koje izdatke možete evidentirati u dvostrukom iznosu u svrhu ostvarivanja poreskog kredita?
Kako umanjiti osnovicu poreza na dobit po osnovu prihoda ostvarenog od autorskog dela, patenta i licence?
Kako ostvarujete pravo na poreski kredit po osnovu ulaganja u kapital privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost?
Koje evidencije ste dužni da vodite da biste ostvarili umanjenje poreza na dobit?

Ovaj seminar Vam omogućava:
- Sticanje neophodnih znanja za primenu poreskih podsticaja koji se prvi put uvode na ovaj način u Srbiji
- Pripremu da na vreme prepoznate da li imate pravo na korišćenje novih poreskih podsticaja, na koji način ostvarujete to pravo i ustanovite neophodne evidencije za ostvarivanje prava na umanjenje poreza na dobit
- Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere iz prakse i razmenu iskustava.

TEME SEMINARA:
- Uslovi za ostvarivanje prava na poreski kredit po osnovu ulaganja u kapital privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost
- Sadržaj i način popunjavanja obrazaca UID-1, UID-2 i PK-5
- Troškovi istraživanja i razvoja
- Način priznavanja troškova istraživanja i razvoja u dvostrukom iznosu
- Obavezna dokumentacija uz Poreski bilans u vezi priznavanja troškova istraživanja i razvoja u dvostrukom iznosu
- Propisane evidencije o iznosima troškova istraživanja i razvoja
- Kvalifikovani prihod koji se izuzima iz poreske osnovice
- Kvalifikovani rashod
- Obrazac OKP
- Potrebna dokumentacija za izuzimanje kvalifikovanog prihoda iz poreske osnovice
- Praktični primeri
- Pitanja i odgovori

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
Privrednicima, direktorima, rukovodiocima poreskih i finansijskih sektora, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa novim mogućnostima za umanjenje poreza na dobit.

Cene karata

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD