Poreski izazovi u 2019. godini

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na naš seminar iz poreskih aktuelnosti i promena koje nas očekuju u 2019. godini. Pitanja koja ćemo razmatrati su:

- Da li su poreski obveznici spremi na promene koje ih očekuju u 2019. godini?

- Šta nam donosi potpisivanje multilateralnog sporazuma i kakve se izmene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja mogu očekivati

- Šta donosi uvođenje BEPS regulative i izmenjene OECD smernice za transferne cene?

- Kakvi su poreski aspekti novih računovodstvenih standarda?

- Kakva se reforma poreske uprave očekuje?Specijalni gost predavač biće mr Dejan Dabetić, Rukovodilac radne grupe za izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija.…” BEPS regulativa objavljena od strane OECD, predstavlja pokušaj da se spreči poresko planiranje koje iskorišćava neusaglašenosti poreskih zakonodavstava zemalja, umanjuje poresku osnovicu i veštački premešta dobit u zemlje sa nižim poreskim stopama, u kojima se ekonomska aktivnost uopšte ne odvija ili

se odvija u malom obimu. U cilju primene BEPS-a u Parizu je u junu 2017. godine 76 zemalja i jurisdikcija (među kojima je i Srbija) potpisalo Multilateralni ugovor što je osnova za izmenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Neke od akcija BEPS-a koje će imati uticaja na naše zakone su: Sprečavanje

veštačkog izbegavanja statusa stalne poslovne jedinice, sprečavanje umanjenja poreske osnovice putem duga, sprečavanje neadekvatnog korišćenja ugovornih pogodnosti, poreski izazovi u digitalnoj ekonomiji, unapređenje mehanizama za rešavanje sporova…”…“ Akcije 8-10 BEPS-a predstavljaju dopunu OECD smernica za transferne cene i kao ključni zahtev ističu usklađivanje transfernih cena, odnosno raspodele profita sa procesom kreiranja vrednosti unutar multinacionalne grupacije. To implicira da se transferne cene usklade sa ekonomskom realnošću i da se

profit raspodeljuje u skladu sa doprinosima svake od članica u kreiranju vrednosti unutar grupe. Stoga analiza čitavog lanca vrednosti ima presudan značaj na razumevanje određivanja cena u interkompanijskim transakcijama. Analiza lanca vrednosti počinje definisanjem ključnih aktivnosti unutar multinacionalne grupacije koje doprinose kreiranju vrednosti (istraživanje i razvoj, nabavka, proizvodnja, marketing, prodaja, distribucija, postprodajne usluge, aktivnosti podrške itd.) i njihovog doprinosa u stvorenoj vrednosti. Nakon toga se postavlja pitanje “Gde se kreira vrednost?“: u ovom koraku se utvrđuje ko su nosioci posmatranih aktivnosti, u kojoj meri pojedine članice angažuju sredstva, u kojoj meri preuzimaju rizike. Konačan cilj ovog koraka je da se utvrde relativni doprinosi svake od članica stvaranju vrednosti na grupnom nivou, što utvrđuje i raspodelu profita unutar grupe…”Predavači:

- Dejan Dabetić - Ministarstvo finansija, Rukovodilac grupe za ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

- Bojan Radojičić - Rukovodeći partner i Direktor WTS Porezi i Finansije

- Željko Turudić - Partner WTS Porezi i Finansije i član Srpskog Fiskalnog DruštvaSadržaj:

- Osvrt na poslednje promene poreskih propisa i iskustva iz poreskih kontrola

- Očekivane izmene zakona u 2019.

- Poreski aspekti novih računovodstvenih standarda (IFRS15 prihodi i IFRS16 zakup)

- Izmene u OECD Smernicama za transferne cene

- Reforma poreske uprave - koje su posledice za poreske obveznike?

- BEPS (Base erosion and profit shifting) - minimalni standardi regulative

- Šta za Srbiju znači potpisivanje Multilateralnog ugovora (MLI) i u kom smeru idu promene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja?Benefit:

- Biti u koraku sa bitnim promenama u poreskim propisima

- Proaktivan pristup u odnosu na (ne)očekivane uticaje na Vaše poslovanje

- Prilagođavanje novom međunarodnom i lokalnom poreskom okruženju

- Razmena kontakata, znanja i iskustva sa kolegama iz strukeRadujemo se Vašem dolasku i zajedničkom sticanju novih znanja iz oblasti međunarodnog oporezivanja.

Cene

Cena kotizacije: 14.900,00 RSD