Ponuda - Savetodavne usluge

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Centar za istraživanje u politici Argument osnovan je 2004. godine.
Naša misija je razvoj lokalne zajednice kroz povećanje učešća građana i građanki u donosenju odluka, uključivanje marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu, afirmisanje koncepta dobre uprave, istraživanje i razvoj javnih politika, obrazovanje građana za politiku, tolerancija, negovanje prekogranične saradnje, zaštita životne sredine.

PISANI
- Izveštaji, analize, strategije, akcioni planovi
- Predlozi praktične politike ( policy papers )
- Nacrti zakona
- Studije konteksta
- Implementaciona strategija
- Pregledi i komentari drugih dokumenata
- Komunikaciona strategija
- Evaluacija programa
- Media monitoring, press clipping

USMENI
- Tipične prezentacije različitih stilova i nivoa formalnosti
- Usmene konsultacije

DOGAĐAJI
- Istraživanja
- Konferencije
- Okrugli stolovi
- Javne debate, radne grupe o određenim temama
- Javne kampanje
- Obuka

Slobodan Martinović - Master političkih nauka