Položaj visokog obrazovanja u Srbiji - TREND 2017

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Dvadeset drugi skup ponovo je organizovan na Zlatiboru, a ovog puta centalna tema je »Nove tehnologije u nastavi«. Biće predstavljen pogled u narednu deceniju i data vizija o obrazovanju stručnjaka za privredu 21. veka. Posebno značajna su tri uvodna predavanja, koje treba da predstave primenu novih digitalnih tehnologija, sistema on-line učenja i udaljenih eksperimenata, te da ih uporede sa dobro poznatim metodama. Razmatraće se i predlozi za unapređenje zakonske regulative u svetlu priprema novog Zakona o visokom obrazovanju. U sklopu skupa biće održan i sastanak/workshop TEMPUS projekta NeReLa („Mreža udaljenih laboratorija“), koji je tematski vezan za ovaj skup. Takođe, razmatraće se teme vezane za povezivanje univerziteta sa okruženjem u smislu transfera know-how u privredu, kao i uticaj na razvoj društvene zajednice, procesi internacionalizacije univerziteta, mobilnosti studenata i profesora, kroz Erazmus+ projekte, te upotreba smart tehnologija i „zelene“ energije“. Predviđeno je predstavljanje 75 radova, koje je pripremilo 285 autora autori iz 45 institucija iz 8 zemalja. Očekuje se da će prijatna atmosfera i kvalitetni radovi, što je karakteristika ovih skupova i ovog puta doprineti plodnoj diskusiji i iznalaženju najboljih rešenja u implementaciji digitalne agende na univerzitetuima u Srbiji.Skup će se održati na Zlatiboru u hotelu "Ratko Mitrovic", u objektu vila "Romanija" od 22. do 24. februara 2017.

Kongresni centar vila „Romanija" je odmaralište kapaciteta 19 smeštajnih jedinica sa 39 ležajeva u, jednokrevetnim, dvokrevetnim i četvorokrevetnim sobama i apartmanima. Sve sobe su opremljene radnim stolom, televizorom, mini barom, kupatilom, fenom, sefom, kablovskim i bežičnim internetom. U okviru odmarališta nalazi se centralni restoran gde se uslužuju pansionski obroci, kapaciteta 250 sedećih mesta, sa letnjom baštom kapaciteta 100 sedećih mesta. U okviru ovog odmarališta nalazi se i jedna sala za seminare kapaciteta po 70 sedećih mesta.Teme skupa:

Tema 1: - POLOŽAJ VISOKOG OBRAZOVANJA (Novi Zakon o visokom obr., Nove tehnologije učenja...)

Tema 2: - POLOŽAJ NAUKE (Novi istraživački ciklus, Međunarodni projekti, Rangiranje, Šangajska lista...)

Tema 3: - FAKULTETI KAO POLUGA PRIVREDNOG RAZVOJA (Privreda, Inovacioni projekti, ...)

Tema 4: - INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA, MOBILNOST STUDENATA I PROFESORA

Tema 5: - AKREDITACIJA (Pripreme za novi ciklus akreditacije, Standardi za akreditaciju)Važni datumi:

Rok za prijavu rada (abstrakt): 16.01.2017.

Rok za dostavljanje rada: 03.02.2017. (Radove slati preko on-line sistema www.trend.uns.ac.rs)

Program skupa: 10.02.2017.