PMP®i CAPM® Sertifikacija - Pripremni kurs

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Kurs je pripremljen po standardnoj PMI (Project Management Institute) metodologiji, vodećeg svetskog udruženja za upravljanje projektima, i u skladu sa Petom edicijom PMBOK® standarda.

Polaznicima kursa nudimo detaljan uvid u pet grupa PM procesa i deset PM oblasti znanja, koji će polaznicima biti predstavljeni po sledećim celinama:
- Osnove upravljanja projektima
- PM procesi
- Upravljanje integracijom projekta
- Upravljanje obimom
- Upravljanje vremenom
- Upravljanje troškovima
- Upravljanje kvalitetom
- Upravljanje ljudskim resursima
- Upravljanje komunikacijom
- Upravljanje ključnim učesnicima
- Upravljanje rizikom
- Upravljanje nabavkama
- PMI etički kodeks profesionalnog ponašanja
- Praktične vežbe
- Strategije, savete i preporuke za polaganje PMP®/CAPM® testa
- Simulaciju PMP®/CAPM® testa

Cene karata

Cena kursa je 74.400,00 RSD + PDV