PMP® i CAPM® sertifikacija - pripremni kurs (24 sata)

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Polaznici: Svi zainteresovani za PMP® i CAPM® sertifikacijuTrajanje: 3 dana (24 PDU poena)Sadržaj kursa:

1. Pet PM grupa procesa i deset PM oblasti znanja, predstavljeno po sledećim celinama:

- Osnove upravljanja projektima

- PM procesi

- Upravljanje integracijom projekta

- Upravljanje obimom

- Upravljanje vremenom

- Upravljanje troškovima

- Upravljanje kvalitetom

- Upravljanje ljudskim resursima

- Upravljanje komunikacijom

- Upravljanje rizikom

- Upravljanje nabavkama

- Upravljanje očekivanjima ključnih učesnika

- PMI etički kodeks profesionalnog ponašanja2. Praktične vežbe3. Strategije, saveti i preporuke za polaganje PMP® i CAPM® testa4. Simulacija PMP® i CAPM® testaVreme provedeno na CPM obukama, možete koristiti u procesu prijavljivanja za sticanje PMI sertifikata. Svim sertifikovanim PMI PMP profesionalcima CPM obuke donose PDU poene.*Članovima PMI Srbija ogranka odobravamo popust od 5%.

Cene

Cena obuke je 86.400,00 RSD