PMP® i CAPM® sertifikacija - pripremni kurs (24 sata)

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Svi zainteresovani za PMP® i CAPM® sertifikaciju

Trajanje: 3 dana (24 PDU poena)

Sadržaj kursa:
1. Pet PM grupa procesa i deset PM oblasti znanja, predstavljeno po sledećim celinama:
- Osnove upravljanja projektima
- PM procesi
- Upravljanje integracijom projekta
- Upravljanje obimom
- Upravljanje vremenom
- Upravljanje troškovima
- Upravljanje kvalitetom
- Upravljanje ljudskim resursima
- Upravljanje komunikacijom
- Upravljanje rizikom
- Upravljanje nabavkama
- Upravljanje očekivanjima ključnih učesnika
- PMI etički kodeks profesionalnog ponašanja

2. Praktične vežbe

3. Strategije, saveti i preporuke za polaganje PMP® i CAPM® testa

4. Simulacija PMP® i CAPM® testa

Vreme provedeno na CPM obukama, možete koristiti u procesu prijavljivanja za sticanje PMI sertifikata. Svim sertifikovanim PMI PMP profesionalcima CPM obuke donose PDU poene.

*Članovima PMI Srbija ogranka odobravamo popust od 5%.

Cene karata

Cena obuke je 86.400,00 RSD