Planiranje proizvodnje - Production Planning

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Grubo planiranje kapaciteta (RCCP), planiranje potrebnog materijala (MRP), planiranje kapaciteta (CRP) i određivanje raposreda operacija na operativnom nivou (terminiranje) su najveći izazov za svaku poroizvodnu firmu. Zašto ste toliko platili ERP softver a i dalje planirate ručno? Odgovore ćete dobiti na jedinstvenom treningu na koji dolaze stručnjaci sa svih prostora ex Yu.

Kome je namenjen: Top menadžmentu, Službi planiranja, Menadžerima proizvodnje i članovima njihovih timova.

Cilj treninga: Osposobljavanje polaznika treninga da naprave plan proizvodnje usklađen sa mogućnostima svih resursa, kako da izračunaju materijalne potrebe za proizvodnjom (MRP), kako da usklade kapacitete (CRP) i naprave optimalan termin plan.

Predavač: Msc Zoran Đurđević - Više od trideset godina iskustva na rukovodećim pozicijima u domaćim i internacionalnim kompanijama. Konsultant/Savetnik Evropske Banke za Obnovu i Razvoj i sertifikovani trener instituta Austrijske Privredne Komore.

Diploma: „Kala“ Diploma – svi polaznici treninga
Sertifikat: Sertifikat WIFI Instituta Privredne Komore Austrije – polaznici koji završe sve treninge iz iste akademije.

Cene karata

Uplate pre 01.11.2016. Uplate posle 01.11.2016.
-170 € -190 € grupe iz iste firme (minimum 3 člana)
-190 € -210 € stari polaznici
-200 € -220 € ostali

*U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
U cenu je uračunato: Predavanje, radionica, sav potreban materijal, ručak, osveženja, diploma, sertifikat

Izvor: kala.rs