Planiranje proizvodnje - Production Planning

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Grubo planiranje kapaciteta (RCCP), planiranje potrebnog materijala (MRP), planiranje kapaciteta (CRP) i određivanje raposreda operacija na operativnom nivou (terminiranje) su najveći izazov za svaku poroizvodnu firmu. Zašto ste toliko platili ERP softver a i dalje planirate ručno? Odgovore ćete dobiti na jedinstvenom treningu na koji dolaze stručnjaci sa svih prostora ex Yu.Kome je namenjen: Top menadžmentu, Službi planiranja, Menadžerima proizvodnje i članovima njihovih timova.Cilj treninga: Osposobljavanje polaznika treninga da naprave plan proizvodnje usklađen sa mogućnostima svih resursa, kako da izračunaju materijalne potrebe za proizvodnjom (MRP), kako da usklade kapacitete (CRP) i naprave optimalan termin plan.Predavač: Msc Zoran Đurđević - Više od trideset godina iskustva na rukovodećim pozicijima u domaćim i internacionalnim kompanijama. Konsultant/Savetnik Evropske Banke za Obnovu i Razvoj i sertifikovani trener instituta Austrijske Privredne Komore.Diploma: „Kala“ Diploma – svi polaznici treninga

Sertifikat: Sertifikat WIFI Instituta Privredne Komore Austrije – polaznici koji završe sve treninge iz iste akademije.

Cene

Uplate pre 01.11.2016. Uplate posle 01.11.2016.
-170 € -190 € grupe iz iste firme (minimum 3 člana)
-190 € -210 € stari polaznici
-200 € -220 € ostali

*U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
U cenu je uračunato: Predavanje, radionica, sav potreban materijal, ručak, osveženja, diploma, sertifikat

Izvor: kala.rs